Danmark

Skriv om revision 

Hvis du ønsker at skrive inden for Revision, kan du vælge mellem følgende emner:

 

 • Analyse af udviklingen de seneste år i revisionshonoraret for C20 selskaber
 • Anvendelse af dataanalyse i revision
 • Udvidet gennemgang 
 • Fremtidens revision
 • Revisors rapportering 
Skriv kandidatafhandling inden for revison med KPMG som sparringspartner

Analyse af udviklingen de seneste år i revisionshonoraret for C20 selskaber 

Det kunne være interessant at se, om det gennemsnitlige revisionshonorar er steget eller faldet i en tid med stigende krav til revisors arbejde og dokumentation. 

 

 Anvendelse af dataanalyse i revision

 • Hvor i revisionen kan dataanalyse anvendes (risikovurdering, kontrolrevision eller substansrevision)?
 • Hvordan kan det anvendes? F.eks. forventninger til udvikling af omsætning, validering af posteringer?
 • Er der forudsætninger, som skal være på plads, før dataanalyse kan anvendes, f.eks. effektive generelle it-kontroller?

 

Udvidet gennemgang 

 • Analyse af erklæringens sikkerhed 
 • Dækker erklæringen modtagers behov?
 • Hvilke handlinger skal i praksis udføres – og skal de altid udføres?
 • Vil mange fortsat vælge revision?

 

Fremtidens revision 

Selvom der er sket meget inden for revisionsverdenen gennem de seneste 30 år, så er der stadig mange ting, som ikke har ændret sig. Hvordan kunne revisioner se ud om 10-20 år? Kunne man f.eks. forestille sig, at:

 

 • mange handlinger sker via dataanalyse
 • revisioner ikke udføres af lokale revisorer, men i stedet af folk fra lande med lave lønninger
 • der vil være særlige krav til store virksomheder – og minimale krav til små virksomheder

 

Revisors rapportering 

Kunne man forestille sig revisors rapportering i form af revisionsprotokoller i et helt andet format? F.eks. med mere subjektive holdninger – og vil det reelt være muligt?


Kunne revisionsprotokollatet være et mere moderne format. PowerPoint, hjemmeside eller lignende? Hvordan kunne rapporteringen være mere værdiskabende i stedet for at være ansvarsfraskrivende?

Kontakt os

Casper Schjødt Hamilton

Manager

Telefon: 73 23 35 88

cshamilton@kpmg.dk

Sådan gør du

Send ansøgning med forsiden (den finder du herunder) sammen med dit CV og karakterudskrift til kandidatafhandling@kpmg.dk

 

Skriv i ansøgningen, hvilket emne du er interesseret i at skrive om og hvorfor.

 

Forside til ansøgning

Forside til ansøgning