Danmark

Skriv om regnskab og rapportering 

Hvis du ønsker at skrive inden for Regnskab og rapportering, kan du vælge mellem følgende emner:

 

 • Oplysninger om eventualaktiver i årsrapporten 

 • Undersøgelse af fejl i reviderede regnskaber kontra ureviderede regnskaber

 • Oplysning om likviditet i årsrapporten

 • Beskrivelse af risici i årsrapporten og opfølgning på tidligere periodes oplysninger om risici i årsrapporten

 • Nedskrivningstest (IAS 36) 

Skriv kandidatafhandling med KPMG om regnskab og rapportering

 

Oplysninger om eventualaktiver i årsrapporten 

Det er opfattelsen, at der indregnes ret få eventualaktiver i årsrapporterne, særligt sammenhold med mængden af eventualforpligtelser. Det kunne være interessant at analysere på, om dette er rimeligt i forhold til de gældende lovkrav.

  

Undersøgelse af fejl i reviderede regnskaber kontra ureviderede regnskaber 

Erhvervsstyrelsen har lavet en undersøgelse, der viser, at der ikke er signifikant forskel i mængden af fejl. Kunne være interessant at efterprøve dette. Undersøgelsen bør tage højde for eventuelle forskelle mellem selskaber revideret af Big 4 firmaer og øvrige firmaer. 

 

Oplysning om likviditet i årsrapporten

Dette er nok det emne, som de fleste investorer og analytikere interesserer sig for. Samtidig er IAS 7 Pengestrømsopgørelsen kritiseret for ikke at leve op til analytikernes krav, bl.a. fordi:

 

 • Den er for statisk (viser likvide beholdninger på en given dag (kan manipuleres)
 • Det er ikke nødvendigvis likvide beholdninger, der er det korrekte KPI for likviditet (eksempelvis fokuserer flere på NIB)
 • Der er problemer med de 3 kategorier (drift, investering, finansiering)

Andre problemer omkring oplysning om likviditet i årsrapporten:

 

 • Sammenhæng mellem beskrivelse af likviditet i ledelsesberetning, pengestrømsopgørelse og IFRS 7 oplysninger
 • Utilstrækkelig beskrivelse af covenants, herunder utilstrækkelig analyse af, hvor tæt man har været på at bryde covenants i perioden
 • Utilstrækkelig beskrivelse af likviditetsberedskab

Da emnet samtidig er en af specialpriserne på næste års årsrapportpris, kunne det være relevant og meget aktuelt at skrive om emnet i en hovedopgave.

 

Beskrivelse af risici i årsrapporten og opfølgning på tidligere periodes oplysninger om risici i årsrapporten

Der er flere aktuelle analyser, der viser, at analytikere og investorer efterspørger mere åbne og konsistente oplysninger om risici og risikoprofil. Dette gælder såvel finansielle som ikke-finansielle risici, herunder forretningsmæssige risici. Endvidere efterspørges opfølgning på virksomhedens risikovurdering og mere konkret vurdering af, hvordan man får konverteret risici til muligheder.

 

Samtidig er der lidt kritik af måden, hvorpå risici i dag bliver præsenteret i årsrapporten. Der er således meget fokus i den finansielle del af årsrapporten på IFRS 7 oplysninger, mens ledelsesberetningen skal adressere risici generelt. Ofte er der ikke en klar sammenhæng og rød tråd og en konsistent dybde i de forskellige risikoafsnit.

 

Da emnet samtidig er en af specialpriserne på næste års årsrapportpris, kunne det være relevant og meget aktuelt at skrive om emnet i en hovedopgave.

 

Nedskrivningstest (IAS 36) 

Emnet har været genstand for flere hovedopgaver. Det kunne være relevant at følge op på flere af de problemstillinger, som vi fortsat ser, og som ikke er blevet mindre i kølvandet på finanskrisen. 

Kontakt os

Kontakt os

Hans Peter Lindegaard Buhrkal

Leder af Financial Reporting Advisory Services
Telefon +45 73 23 39 21

hpburkal@kpmg.dk

 

Sådan gør du

Send ansøgning med forsiden (den finder du herunder) sammen med dit CV og karakterudskrift til kandidatafhandling@kpmg.dk

 

Skriv i ansøgningen, hvilket emne du er interesseret i at skrive om og hvorfor.

 

Forside til ansøgning

Forside til ansøgning

Her kan du hente forsiden, som du skal sende til os sammen med din ansøgning og dit CV samt karakterliste.