Danmark

Skriv om emner inden for advisory 

Hvis du ønsker at skrive inden for Advisory, kan du vælge mellem følgende emner:

 

  • Revision af virksomheder, der har outsourcet væsentlige forretningsprocesser og kontroller  
  • Teoretisk analyse af dansk og international regulering af virksomheders it-anvendelse, herunder IT Governance 
  • Integreret balanced scorecard, finansbudget og prognoser
  • Er sekundære buyouts i Nordics i øjeblikket den eneste exit-mulighed for kapitalfonde?
  • Måling og styring af omkostninger og lønsomhed
Skriv kandidatafhandling om emner inden for advisory i samarbejde med KPMG

 

Revision af virksomheder, der har outsourcet væsentlige forretningsprocesser og kontroller

Teoretiske og praktiske problemstillinger, fordele og ulemper i forbindelse med revision af virksomheder, der har outsourcet væsentlige forretningsprocesser og kontroller til serviceleverandører og/eller Cloud serviceleverandører – eventuelt med udgangspunkt i børsnoterede selskaber og virksomheder af offentlig interesse.

 

 

Teoretisk analyse af dansk og international regulering af virksomheders it-anvendelse, herunder IT Governance 

Med udgangspunkt i børsnoterede selskaber og virksomheder af offentlig interesse.

 

Integreret balanced scorecard, finansbudget og prognoser

Er det muligt at skabe et finansbudget og prognoser udelukkende som et resultat af balanced scorecards og operationelle KPI'er?

 

Er sekundære buyouts i Nordics i øjeblikket den eneste exit-mulighed for kapitalfonde?  

Analyse af historiske exit for kapitalfonde – eventuelt kombineret med afkast i forhold til exit-mulighed 

 

Måling og styring af omkostninger og lønsomhed 

Eksempler på interessante delemner inden for dette tema:

 

  • Linket mellem lønsomhedsanalyser, budgettering og virksomhedens værdi
  • Kundelønsomhedsmåling som udgangspunkt for virksomhedens kapacitetsstyring
  • Omkostningsstyring i servicevirksomheder – ligheder og forskelle i forhold til handels- og produktionsvirksomheder
  • Økonomifunktionens rolle i forhold til salg og marketing i forbindelse med måling og styring af kunders værdi (eventuelt brancheforskelle?)
  • Benchmarking af ikke-finansielle performance-mål   

 

Kontakt os

Kontakt os

Carsten Tjagvad

Partner

Telefon: 73 23 37 72

ctjagvad@kpmg.dk

 

 

Dale Treloggen

 

Dale Treloggen

Partner

Telefon: 73 23 33 46

dtreloggen@kpmg.dk

Sådan gør du

Send ansøgning med forsiden (den finder du herunder) sammen med dit CV og karakterudskrift til kandidatafhandling@kpmg.dk

 

Skriv i ansøgningen, hvilket emne du er interesseret i at skrive om og hvorfor.

 

Forside til ansøgning

Forside til ansøgning