Danmark

Revision - staten 

De statslige institutioner arbejder i dag ud fra en omkostningsbaseret regnskabsaflæggelse, som skal gøre ressourceanvendelsen og udnyttelsen mere gennemskuelig. I KPMG’s branchegruppe for offentlig sektor har vi et specialiseret team af revisorer, der har bredt kendskab til omkostningsbaseret regnskab.

KPMG har indgående erfaring med revision af statslige institutioner, bl.a. via aftaler med Rigsrevisionen om, at KPMG fungerer som intern revisor i en række institutioner.

 

En revision foretaget af KPMG giver mulighed for at skabe merværdi for de statslige institutioner. I vores revision, og når vi løser andre opgaver - lægger vi stor vægt på at anvende de seneste internationale erfaringer, som vi bl.a. får gennem  vores internationale netværk.

Kontakt os

Kontakt os

Michael N.C. Nielsen
Partner

Telefon +45 38 18 35 35

mnnielsen@kpmg.dk