Danmark

Moms - staten 

Når staten køber varer og ydelser fra private virksomheder er disse pålagt moms og i visse tilfælde også afgifter. Vi har i KPMG erfaring med refusion af moms fra henholdsvis staten og SKAT.

Staten har hovedsageligt ikke-momspligtige aktiviteter, men kan også have momspligtige aktiviteter, og det kan være vanskeligt at skelne og håndtere i økonomistyringen. I KPMG's branchegruppe for Offentlig Sektor er et team af medarbejdere specialiseret i at løse bl.a. den type opgaver i Staten.

 

Vi kan hjælpe med at håndtere daglige udfordringer som:

 

  • Hvilke indtægter er momspligtige - hvad med salg af f.eks. konsulentydelser, publikationer?
  • Har det nogen betydning, hvordan ydelserne honoreres?
  • Hvordan er momsregler, når staten giver tilskud til kommuner eller private virksomheder?
  • Hvornår kan momsen på omkostninger refunderes via momsudligningsordningen, og hvordan adskiller den ordning sig fra fradragsret via en momsangivelse til SKAT?
  • Hvilke muligheder er der for godtgørelse af energiafgifter?
  • Hvordan håndterer man køb af varer og ydelser fra udlandet?
  • Hvordan er reglerne for kantinemoms?

 

Fra dialog med SKAT til sundhedstjek

 

Dette er naturligvis kun et udpluk af de mange forhold, vi kan hjælpe med at afdække og afklare. Vi har f.eks. også stor erfaring med at løse de udfordringer, der kan opstå i dialogen med SKAT om momsforhold i staten.

 

Og endelig kan vi hjælpe med et sundhedstjek af de statslige institutioners moms- og afgiftshåndtering. Vi leverer gerne skræddersyede løsninger og kan f.eks. kombinere sundhedstjekket med vejledninger eller kurser, der er tilpasset jeres specifikke forhold.

Kontakt os

Kontakt os

Claus Boldt

VAT Manager

Telefon +45 73 23 30 26

cboldt@kpmg.dk