Danmark

Finansiel rådgivning for kreditinstitutter 

Kreditinstitutterne står over for en lang og hård vej for at komme tilbage på sporet efter den finansielle krise. Reguleringer, såsom stabilitetspakker, Finansiel Stabilitet og ændrede regnskabsregler kan på længere sigt ikke eliminere alle risici fra de finansielle markeder, og det er derfor tid til at nytænke den grundlæggende tanke om, at reguleringer giver stabilitet på længere sigt. KPMG kan hjælpe dig med at imødekomme fremtidens udfordringer.

Regnskabstjeklister 2013

Regnskabstjeklister 2013

KPMG har opdateret regnskabstjeklisterne for kreditinstitutter samt forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 

Ny nedskrivningsmodel for udlån

Ny nedskrivningsmodel for udlån
IASB har udsendt et nyt forslag til en ny nedskrivningsmodel for finansielle aktiver, som resulterer i en hurtigere indregning af nedskrivninger.

Regulatoriske krav om clearingcentraler

Regulatoriske krav om clearingcentraler
Nye regulatoriske krav om clearing via clearingcentraler (CCP´er) betyder, at en række kontrakter vil blive ophævet og erstattet af nye.

I branchegruppen Financial Services engagerer vi os i din virksomhed, peger på de ting som kan gøres bedre og giver dig løsningsmuligheder. Vi baserer vores rådgivning og revision på et tværfagligt samarbejde mellem KPMG's specialister, der har mange års erfaring med at fortolke den finansielle lovgivning og regnskabsbestemmelser for finansielle virksomheder, samt praktisk erfaring fra selv at have arbejdet i sektoren. Vi har desuden erfaring med at rådgive finansielle virksomheder, som følger international regnskabspraksis, herunder IAS/IFRS og US GAAP.

 

I Financial Services lægger vi i vores rådgivning stor vægt på integritet, forretningsmæssig udvikling og på at overholde lovgivningens krav. Vores rådgivningsydelser består ikke af færdigstrikkede løsninger, men tilpasses løbende de aktuelle udfordringer som kreditinstitutter stilles overfor. Samtidig tilpasser vi vores ydelser til din virksomheds specifikke ønsker og behov. 

Et udvalg af typiske rådgivningsopgaver for kreditinstitutter

  •  Kapitalforhold, kapitaldækning og solvensforhold
  • Risikostyring, herunder vurdering af nuværende styrker, svagheder og effektivitet
  • Effektivisering af kreditrisiko, modelrisiko og markedsrisiko
  • Effektivisering, etablering eller vurdering af interne forretningsgange
  • Ansøgninger til og forhandlinger med Finanstilsynet
  • Værdiansættelser
  • Køb og salg af virksomheder, herunder due diligence
  • Skatte- og momsmæssig optimering
  • Styring af it-ricisi
  • Fortolkning, implementering og konsekvens af love og vejledninger.