Danmark

Rådgivning for forsikrings- og pensionsselskaber 

Forsikrings- og pensionssektoren kan stadigvæk mærke rystelserne fra den finansielle krise og har derfor fokus på områder, som kan afhjælpe endnu en krise på længere sigt. KPMG giver finansiel rådgivning til forsikrings- og pensionsselskaber, og hjælper dermed sektoren, der også i den nærmeste fremtid står over for store regulative ændringer med det nye Solvens II direktiv.

 

Regnskabstjeklister 2013

Regnskabstjeklister 2013

KPMG har opdateret regnskabstjeklisterne for kreditinstitutter samt forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 

Ensartet kundebeskyttelse? Nyt fra Finanstilsynet til forsikring

Ensartet kundebeskyttelse? Nyt fra Finanstilsynet til forsikring
Finanstilsynet har fokus på temaet "Ensartet kundebeskyttelse" i 2013. Dette medfører bl.a. nye regler for opgørelse af internt solvensbehov.

 

Skat tilbage fra udlandet? EU retten rykker

Skat tilbage fra udlandet? EU retten rykker

For investeringsforeninger og pensionskasser bliver EU retten stadig mere interessant, da diskriminationssagerne for alvor begynder at rykke.

 

KPMG hjælper dig med at imødekomme fremtidens udfordringer. I branchegruppen Financial Services engagerer vi os i din virksomhed, peger på de ting, som kan gøres bedre og giver dig løsningsmuligheder. Vores rådgivning og revision er baseret på et tværfagligt samarbejde mellem KPMG's  specialister med bred erfaring i revision og rådgivning af forsikring og pensionssektoren. Vores erfaring bygger på praktiske erfaringer fra selv at have arbejdet i sektoren samt mange års erfaring med fortolkning af den finansielle lovgivning og regnskabsbestemmelser for finansielle virksomheder.

 

I Financial Services lægger vi i vores rådgivning stor vægt på integritet, forretningsmæssig udvikling og overholdelse af lovgivningens krav. Vores rådgivningsydelser består ikke af færdigstrikkede løsninger, men tilpasses løbende de aktuelle udfordringer, som sektoren stilles overfor. Samtidig tilpasses vores ydelser dit selskabs specifikke ønsker og behov. 

Et udvalg af typiske rådgivningsopgaver for forsikrings- og pensionsselskaber 

 • Aktuarmæssig rådgivning
 • Fortolkning og konsekvens af Solvens II reglerne for dit selskab
 • Opgørelse og indberetning om kapitalforhold, kapitaldækning, solvensforhold, registrerede aktiver og formueopgørelser
 • Risikostyring, herunder vurdering af nuværende styrker, svagheder og effektivitet
 • Effektivisering, etablering eller vurdering af interne forretningsgange
 • Ansøgninger til og forhandlinger med Finanstilsynet
 • Værdiansættelser
 • Køb og salg af virksomheder, herunder due diligence
 • Skatte- og momsmæssig optimering
 • Styring af it-ricisi
 • Implementering af de nye PAL regler
 • Fortolkning, implementering og konsekvens af love og vejledninger.

Kontakt os

 

Jesper Dan Jespersen

Partner, Financial Services

Telefon +45 73 23 32 70
jjespersen@kpmg.dk

 

 

Ole Karstensen

Partner, Financial Services

Telefon +45 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk