Danmark

Rådgivning om vand og spildevand 

KPMG yder rådgivning og tilbyder revision inden for vand og spildevand. Med vedtagelsen af vandsektorloven, og de kommende bekendtgørelser, er der lagt op til store ændringer for vand- og kloakforsyningerne i Danmark.  Det giver nye udfordringer i vand- og spildevandssektoren.

De nye udfordringer kræver grundige strategiske overvejelser og hurtige beslutninger. I KPMG har vi indgående erfaring som sparringspartner, rådgiver og revisor for vandsektoren.

 

Rådgivning om vandforsyning til kommunale og forbrugerejede selskaber

 

Vi har rådgivet en stor del af de danske kommuner om selskabsudskillelse af vand- og spildevandsforsyningerne. Derudover har vi et stort antal revisionskunder blandt forbrugerejede vand- og spildevandsforsyninger.

 

Den politiske aftale om en mere effektiv vandsektor giver nye udfordringer på en række områder, og her kan vi assistere med rådgivning om bl.a.:

 

 

  • Selskabsudskillelse af de kommunale vand- og kloakforsyninger
  • Krav om benchmarking
  • Nye skattemæssige krav
  • Årsregnskabsloven
  • Prisloftsreguleringen
  • Nye regler om salg af kommunale aktiviteter
  • Løbende ændringer vedr. moms og afgifter
  • Tarifering
  • Likviditetsstyring.
 

 

Kontakt os og få vores bud på mulige løsninger.

Kontakt os

Kontakt os

Søren P. Nielsen

Telefon 73 23 46 15

snielsen@kpmg.dk

Vandsektorloven - Lovsamling 2014

KPMG's årlige lovsamling indeholder de væsentligste love og bekendtgørelser m.v. som følge af vandsektorlovens ikrafttræden.