Danmark

Energi & Forsyning 

Energi- og forsyningsbranchen agerer inden for rammerne af en kompleks lovgivning i konstant forandring. Kommunalreformen fra januar 2007, de løbende ændringer i skatte- og energilovgivningen samt fokus på øget effektivitet stiller hele tiden energi- og forsyningsvirksomheder overfor nye udfordringer.

Vores revisorer og konsulenter arbejder dagligt med disse forhold og har derfor stor indsigt i den aktuelle speciallovgivning på området. Gennem en målrettet revision og rådgivning om blandt andet omstrukturering, udskillelse af selskaber, fusioner og køb og salg af virksomheder skaber vores branchespecialister basis for et forretningsgrundlag, der kan sikre din energivirksomheds videre udvikling.

 

Rådgivning til kommunale og forbrugerejede energi- og forsyningsvirksomheder

 

I vores branchegruppe for Energi & Forsyning rådgiver vi både forbrugerejede og kommunalt ejede forsyningsvirksomheder. I Danmark har vi 70 eksperter fordelt over hele landet, der beskæftiger sig med energi- og forsyningsvirksomheder og med fagspecialer i revision, regnskab, skat og afgifter samt ledelsesrådgivning inden for:

 

 

Vores ydelser til energi- og forsyningsvirksomheder omfatter bl.a.

 

 • Lovpligtig revision
 • Erklæringsopgaver ved indberetninger til myndigheder
 • Gennemgang af forretningsgande
 • It-sikkerhed
 • Køb og salg af virksomheder
 • Omstruktureringer
 • Udskillelse af kommunale aktiviteter i selskaber
 • Skat, moms og afgiftsforhold
 • CO2-kvoter
 • Konsekvensanalyser af ny lovgivning m.v.

 

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende samtale.

 

Nyhedsbrevet Dagens Dagsorden til offentlige bestyrelser

  Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser samler og formidler viden og praktiske erfaringer om offentligt bestyrelsesarbejde fra forskere, organisationer og praktikere – og så er det stedet, hvor diskussioner og synspunkter samles for alle os, der er interesseret i offentligt bestyrelsesarbejde.

   

  • Dagens Dagsorden nr. 22 - februar 2014