Danmark

Olie- og gassektoren 

Olie- og gassektoren er i konstant forandring. Selskabernes måde at håndtere ændringerne på kan blive den afgørende forskel på vindere og tabere i spillet. KPMG har mange års erfaring i at yde rådgivning og sparring til olie- og gasbranchen.

Drivkræfterne i markedet er velkendte: globalisering, konjunkturbestemte priser, omkostningsbegrænsninger, teknologiske fremskridt, produktivitetsforbedringer, deregulering og problemstillinger omkring adgang til kapital.

 

Omfattende erfaring og specialviden om olie- og gassektoren

 

Vi ved, at dyb indsigt i olie- og gassektorens udviklingsmuligheder er kritisk for at kunne levere ydelser til vores kunder af den højeste kvalitet. Vi arbejder derfor sammen i multidisciplinære teams indenfor blandt andet revision, skat, moms og afgifter – og alle revisorer og konsulenter har flere års erfaring og specialviden om olie- og gassektoren.

 

Vores branchespecialister har mange års erfaring med revision af de største olie- og gasselskaber i Danmark, og vi er vant til at rådgive om, hvordan virksomheder i olie- og gassektoren bedst håndterer kritiske udfordringer. Vi leverer også sparring til ledelsen og assisterer din virksomhed med at drage nytte af de muligheder, der eksisterer i olie- og gassektoren.

 

Indsigt på tværs af landegrænser

 

KPMG er endvidere en førende udbyder af rådgivningsydelser til olie- og gassektoren på verdensplan. Vores internationale energi- og forsyningsgruppe gør det muligt at udnytte kompetencer hos højt kvalificerede medarbejdere med indgående kendskab til olie- og gassektoren på tværs af landegrænser.

 

Kontakt os og hør mere om vores rådgivning om sektorens udviklingsmuligheder.

Kontakt os

Carina Marie G. Korsgaard
Telefon +45 73 23 37 64
ckorsgaard@kpmg.dk

 

Michael Groth Funck Hansen

Telefon +45 73 23 36 14

mghansen@kpmg.dk