Danmark

Rådgivning om affaldssektoren og affaldsafgifter 

Fokus på styrket konkurrence, øget gennemsigtighed og effektivitet. Affaldssektoren står overfor mange udfordringer i de kommende år. Rettidig og fagligt kvalificeret rådgivning om affald og affaldsafgifter er derfor vigtig for at være på forkant med udviklingen i affaldssektoren.

Skab råderum for dit affaldsselskab

 

Affaldssektoren står overfor en række af de samme udfordringer og forandringer, som både el- og senest også vandsektoren har været stillet overfor. Vores erfaring fra disse sektorer siger, at det er vigtigt så hurtigt som muligt at tage fat på en strategisk håndtering af de nye udfordringer for at skabe et tilstrækkeligt råderum for affaldsselskaberne fremover.

 

Vi har bl.a. indgående erfaring med rådgivning og revision af selskaber vedrørende følgende problemstillinger:

 

 

  • Adskillelse af drift og myndighedsopgaven
  • Selskabsgørelse
  • Aflæggelse af regnskab efter årsregnskabslovens regler
  • Etablering af åbningsbalancer
  • Udskillelse af sideordnede aktiviteter
  • Benchmarking
  • Prisloftsregulering
 

 

Rådgivning til affaldsselskaber

 

Vi har rådgivet en stor del af de danske kommuner vedrørende udskillelse af vand- og spildevandsforsyningerne, elforsyningerne og i flere tilfælde også affaldsforsyningen.  Vi har herved bidraget til at sikre, at kommunerne og selskaberne for alvor kan tage fat på den strategiske udvikling af affaldsområdet.

 

Vil du vide mere om dit affaldsselskabs muligheder og udfordringer, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Kontakt os

Kontakt os

Claus Dalager

Telefon 73 23 46 10

clausdalager@kpmg.dk

Affaldslovgivning - Lovsamling 2014

Læs om den seneste udvikling inden for lovgivningen i vores lovsamling.