Danmark

Moms og afgifter i entreprisebranchen 

Moms og afgifter kan være betydelige udgifter, og der er derfor god grund til at have fokus på den udgiftspost. Lovgivningen på momsområdet inden for byggebranchen er meget kompleks, og der er derfor mange forhold at tage hensyn til. Vi kan hjælpe med moms- og afgiftsforholdene, udnytte muligheder samt håndtere udfordringer og risici.

Momspligtig eller ikke-momspligtig?

 

Entrepriseprojekter kan have både momspligtige og ikke-moms-pligtige aktiviteter, og det kan være vanskeligt at skelne og håndtere i økonomistyringen. I KPMG's branchegruppe for Ejendom & Entreprise er et team af medarbejdere specialiseret i at løse bl.a. den type opgaver.

 

Har du f.eks.overvejet:

 

  • at det gør en forskel, hvornår et byggeri påbegyndes i forhold til tidspunktet for, hvornår man indgår bindende aftaler?
  • at modtagelse af beløb fra en potentiel køber ikke altid er ensbetydende med, at der ligger en bindende aftale?
  • at de nye momsregler i 2011 også kan påvirke din virksomhed, og at planlægning derfor kan være ekstra hensigtsmæssig?
  • at det nogle gange kan være en fordel at lade køber betale omkostninger til at rense en grund, rive gamle bygninger ned o.l., mens det andre gange er en fordel, at det er sælger?

 

Fra kontrakter til dialog med Skat

 

Dette er naturligvis kun et udpluk af de mange forhold, vi i det daglige hjælper med at afklare i entreprise-virksomheder. Vi kan fx også hjælpe med at gennemgå kontrakter m.v. for at afklare de muligheder og risici, der er i forbindelse med det enkelte byggeri. Ligesom vi også har erfaring med at løse de udfordringer, der kan opstå i dialogen med SKAT om momsforhold i virksomheden - hvis det bliver nødvendigt, kan vi også føre sagen i Landsskatteretten.

 

Endelig kan vi hjælpe med et mere generelt sundhedstjek af entrepriseprojektets moms- og afgiftshåndtering. Vi leverer gerne skræddersyede løsninger og kan f.eks. kombinere sundhedstjekket med vejledninger eller kurser, der er tilpasset jeres specifikke forhold.

Kontakter


Peter Svendsen

Vat Partner

Telefon +45 73 23 35 45

psvendsen@kpmg.dk