Danmark

Moms og afgifter i ejendomsbranchen 

Der er mange særheder i regelsættet omkring moms og afgifter i ejendomsbranchen – og det kan ofte betale sig at være opmærksom på dem. I KPMG's branchegruppe for Ejendom & Entreprise kan vi give din ejendom eller virksomhed et sundhedstjek.

Moms og afgifter i ejendomsbranchen er ofte en betydelig udgift, og der er derfor god grund til at have fokus på disse udgiftsposter.  Lovgivningen på området er dog kompleks, og der er mange forhold at tage hensyn til. Vi kan hjælpe med at gennemgå moms- og afgiftsforholdene, udnytte muligheder samt håndtere udfordringer og risici.

 

Træk fra, når du vil bygge stort

 

I Ejendom & Entreprise er vi vant til at rådgive både større og mindre virksomheder om disse forhold. Vi lægger vægt på holdbare løsninger og hjælper naturligvis med at implementere dem. Det gælder, uanset om du er administrator, bygherre, udlejer, projektudvikler eller har en helt anden rolle.

 

Har du f.eks.overvejet, at:

 

  • du ikke altid kan få fradrag for omkostninger, der er knyttet til køb/salg af aktier i ejendomsselskaber ?
  • din ret til momsfradrag,kan være påvirket af ydelser, der er leveret til ejendomme og ejendomsselskaber i udlandet?
  • SKAT betragter kommanditselskaber som selvstændige momspligtige virksomheder? 
  • det ikke altid er muligt at overtage og overdrage momsreguleringsforpligtelsen på en ejendom ved salg/køb?
  • dit momsfradrag ved opførelse af fast ejendom afhænger af, hvad ejendommen skal bruges til?
  • du ikke nødvendigvis skal behandle omkostninger til fx entreprenør, arkitekt og advokat på samme måde?
  • hvad skattereformen har af betydning for din virksomhed?

 

Fra dialog med SKAT til sundhedstjek

 

Dette er naturligvis kun et udpluk af de mange forhold, vi kan hjælpe med at afdække og afklare i tilknytning til ejendomme. Vi har f.eks. også stor erfaring med at løse de udfordringer, der kan opstå i dialogen med SKAT om momsforhold i din virksomhed - og hvis det bliver nødvendigt, kan vi også føre sagen i Landsskatteretten.

 

Endelig kan vi hjælpe med et sundhedstjek af din virksomheds moms- og afgiftsforhold. Vi leverer gerne skræddersyede løsninger og kan f.eks. kombinere sundhedstjekket med vejledninger eller kurser, der er tilpasset jeres specifikke forhold.

Kontakt


Peter Svendsen

Vat Partner

Telefon 73 23 35 45

psvendsen@kpmg.dk