Danmark

Skat, moms og afgifter 

Få styr på afgifterne med vores udbud af kurser og seminarer inden for skat, moms og afgifter . Vi giver dig en opdtering, så du er klædt på til at håndtere arbejdet med skat, moms og afgifter inden for forskellige niveauer og brancher.

Kurser i Skat, moms og afgifter

Marts, juni, september og december i Aarhus, Vejle og København

Deltag i vores møderække, hvor vi 4 gange årligt tager brandaktuelle emner op og giver dig et godt grundlag for at rådgive dine kunder eller løse de løbende momsudfordringer i virksomheden.

 

Marts, juni, september og december i København

Deltag i vores seminarrække, hvor vi 4 gange årligt tager brandaktuelle emner op inden for den finansielle sektor og giver dig et godt grundlag for at håndtere de løbende moms- og afgiftsmæssige udfordringer i virksomheden både på et praktisk og et teoretisk plan.

 

14. maj 2014, København og 20. maj 2014, Aarhus
Få overblik over selskabsbeskatningen, selvangivelsesprocessen og de likviditetsmæssige overvejelser, som selskabet bør gøre sig i forbindelse med indbetaling af acontoskatter.

 

15. maj 2014, København og 3. juni 2014, Aarhus
Bliv i stand til at overskue de centrale moms- og afgiftsregler samt at kunne udarbejde en momsafstemning og indberette og afregne afgifterne korrekt.

 

Seminarer i Skat, moms og afgifter

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores kurser og seminarer generelt, kan du kontakte KPMG Conference Service