Danmark

Oplysninger

  • Type: Arrangement
  • Dato: 15-10-2013

Kursus for Offentlige Bestyrelser 

Kursus for Offentlige Bestyrelser
Kursus for Offentlige Bestyrelser er Danmarks første kursus, der forener den forskningsbaserede viden med erfaringsbaseret praksis, og som er målrettet offentlige bestyrelser – bestyrelser i f.eks. uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, forsynings- og infrastrukturvirksomheder m.fl., som fungerer under nogle rammevilkår defineret af både politik og marked.

FORMÅL
Bestyrelserne i de offentlige virksomheder – kommunale og statsligt ejede selskaber, selvejende institutioner samt kommunikale og statslige institutioner – har det overordnede ansvar for store væsentlige offentlige kerneydelser, og der er mange skattekroner i spil. Ofte skal de også virke i et felt med stor offentlig bevågenhed, og der stilles stigende krav til offentlige virksomheders og institutioners udviklingsevne og performance. Dette betyder skærpede krav til kompetenceniveauer for de ca. 30.000 danskere, der er involveret i offentligt bestyrelsesarbejde.

 

Formålet med bestyrelseskurset er at give bestyrelsesmedlemmerne en grundlæggende viden om de opgaver, problemstillinger og udfordringer, som et bestyrelsesmedlem kan møde i en offentlig bestyrelse.


Kurset er udviklet af CBS Executive og Pluss Leadership i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer samt CBS professorer og partnere i KPMG og Kromann Reumert.


Det detaljerede program finder du på www.pluss.dk eller www.cbs-executive.dk/boardleadership.


DELTAGERPROFIL
Kurserne henvender sig alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i offentlige institutioner og virksomheder.

 

Kurset består af to dele, og første del retter sig mod bestyrelsesmedlemmer, der enten har begrænset erfaring med bestyrelsesarbejdet eller efterspørger værktøjer og viden om mere værdiskabende bestyrelsesarbejde. Anden del går videre i forhold til bestyrelsens strategiske rolle og forudsætter gennemførelse af første del, eller at man på anden måde har erhvervet den grundlæggende viden om bestyrelsesarbejde.

 

UDBYTTE

  • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstilling
  • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
  • Erfaringsudveksling og dialog om hvad bestyrelser bør gøre og hvordan – baseret på cases
  • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere i offentlige institutioner og virksomheder

 

PÆDAGOGIK OG UNDERVISNINGSTEAM
Kurserne anvender et større antal erfaringsbaserede cases fra det offentlige segment. Undervisning samt diskussioner i grupper og plenum faciliteres af CBS professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Pluss Leadership, Kromann Reumert og KPMG. Det samlede undervisningsteam for kurset i offentlige bestyrelser vil snart være at finde her.


Det pædagogiske udgangspunkt er refleksion og læring baseret på erfaringer fra praksis og forskningsbaseret viden.

 

Kontakt information

Tom Jacobsgaard

Programdirektør, CBS Executive

+45 30 15 60 12

tj@cbs-executive.dk

 

Jørgen Ulrik Jensen

Partner, Pluss Leadership

+45 20 30 82 88

hsk@pluss.dk

Tid og sted

Kursuset består af del 1 og del 2 med i alt 4 dages undervisning, inkl. et aftenprogram på første dag.

 

Der afholdes kurser på følgende datoer:

Del 1
Hold 1: 11. og 12. december 2013

Hold 2: 27. og 28. januar 2014

Hold 3: 25. og 26. marts 2014

 

Del 2
Hold 1: 24. og 25. februar 2014

Hold 2: 29. og 30. april 2014

 

CBS Executive

Råvarebygningen

Porcelænshaven 22

2000 Frederiksberg.

Pris

Deltagelse koster kr. 12.000,- ekskl. moms pr. del.

Prisen dækker kursusmateriale, morgenbrød, frokost og kaffe/te/vand samt middag dag 1.

Tilmelding

Tilmelding senest 14 dage før opstart af del 1 og/eller del 2.

 

Tilmelding er bindende.