Danmark

Skat og privatøkonomi 

Har du overblik over privatøkonomien? Vi kan bl.a. rådgive om budgetter, skat vedrørende alle former for investering, pensionsplanlægning og finansiering af bolig til børn.

En tryg privatøkonomi forudsætter, at du har overblik over udgifterne og ved, hvordan udgifterne dækkes. Det er også vigtigt, at du er forsikret mod ulykke og arbejdsudygtighed og har livsforsikringer.

 

Hvis du har økonomisk overskud, kan det være en god ide at investere, og her er det nødvendigt at tage skatten i betragtning for at opnå den bedste opsparing. Du bør også overveje, i hvilket omfang opsparingen skal kombineres af skattebegunstiget pension og opsparing i frie midler.

Fra budgetter til arveplanlægning

I KPMG kan vi bl.a. hjælpe ved at

 

  • opstille budgetter og vejlede om forskellige lånealternativer til f.eks. køb af bolig
  • rådgive om alle former for investering, f.eks. aktier og investeringsforeninger, fast ejendom, udenlandske investeringer og særlige finansielle instrumenter
  • rådgive om pensionsplanlægning, herunder forskellene mellem opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger og opsparing i frie midler
  • planlægge økonomisk støtte til børn, herunder finansiering af bolig
  • rådgive om arveplanlægning

 

Hvis der er udlandsforhold involveret, har vi adgang til KPMG's internationale netværk af rådgivere.

Kontakt os

Kontakt os

Ursula Riis
Partner i KPMG
Telefon 73 23 36 83
uriis@kpmg.dk