Danmark

Rådgivning om personbeskatning og erhvervsbeskatning 

Skat er en betydelig udgift for både privatpersoner og virksomheder, og skattereglerne er komplicerede. Vores rådgivning om personbeskatning og erhvervsbeskatning kan hjælpe dig eller din virksomhed med at undersøge muligheden for at optimere skatteforhold, udnytte muligheder, håndtere udfordringer samt sikre en korrekt og let administration.

Vores afdeling består af specialister med forskellige baggrunde, bl.a. skatterevisorer, jurister og økonomer. De kan hjælpe med alle relevante problemstillinger inden for person- og erhvervsbeskatning. Det gælder bl.a. planlægning og håndtering af ind- og udstationering, valg af personalegoder og optimale lønpakker, skatteberegninger, selvangivelser, optionsprogrammer og ansættelsesskat. Du kan også få skatterådgivning om forskellige typer af investeringer, pension, arv og gave m.v. Vi rådgiver både store internationale virksomheder, selvstændige erhvervsdrivende, privatpersoner, hovedaktionærer og udstationerede medarbejdere.

 

Vores internationale netværk betyder, at du eller din virksomhed også kan få løst opgaver, der kræver et dybdegående kendskab til udenlandske skatteforhold. Skattespecialisterne samarbejder desuden med vores ansættelsesretlige og HR-mæssige specialister for at give en samlet rådgivning, der tager højde for alle relevante aspekter.

 

Fordele ved vores rådgivning

  

  • Korrekt skattehåndtering og afklaring af muligheder for skattemæssig optimering
  • Adgang til forskellige værktøjer, der medfører lettere administration 
  • Løbende vurdering af optimeringsmuligheder ud fra din virksomheds skattemæssige forhold
  • Løbende opdatering på nye områder og lovændringer, så din virksomhed er ajour med udviklingen
  • Adgang til skattemæssig ekspertise på alle områder inden for person- og erhvervsbeskatning
  • Skatterådgivning i samarbejde med andre specialister, bl.a. ansættelsesretlige kolleger, således at der i rådgivningen tages højde for alle relevante aspekter

 

Kontakt os, hvis du har brug for et skattemæssigt overblik over de områder, der er relevante for dig eller din virksomhed.

Kontakt os

Kontakt os

Ursula Riis

Tax Partner
Telefon +45 73 23 36 83

uriis@kpmg.dk

Passer solceller til din økonomi?

 

Passer solceller til din økonomi? Det er et spørgsmål, som de fleste stiller sig selv, inden de går ud og investerer i et solcelle-anlæg.