Danmark

Lønpakker og incitamentsordninger 

Uanset konjunkturer og det aktuelle behov for arbejdskraft er det helt centralt for alle virksomheder at holde på kvalificeret arbejdskraft. Brugen af lønpakker og incitamentsordninger er et meget centralt redskab i bestræbelserne på at holde på de bedste medarbejdere. Uanset om en lønpakke/ incitamentsordning er baseret på aktier i virksomheden eller kontante udbetalinger, er brugen af incitamentsordninger forbundet med en række optimeringsmuligheder og faldgruber. Det er vigtigt at være opmærksom på de forskellige forhold, der påvirker incitamentsordningens effektivitet.

For at sikre at alle relevante spørgsmål i forbindelse med etablering af en incitamentsordning afdækkes, har KPMG sammensat en incitamentsgruppe, der beskæftiger sig indgående med rådgivning om og implementering af alle typer incitamentsordninger. Vores gruppe besidder alle relevante kompetencer i forbindelse med etablering og implementering af en incitamentsordning. Disse kompetencer er:

 

  • HR
  • Ansættelsesret
  • Værdiansættelse
  • Skatteret
  • Selskabs- og aftaleret
  • Regnskabsforhold.

 

KPMG's incitamentsgruppe skaber helhedsløsninger, således at alle elementer, der påvirker en incitamentsordnings succes, er overvejet og indarbejdet.

Vores tilgang sikrer, at der er overensstemmelse mellem virksomhedens overordnede strategi og de handlinger, nøglemedarbejderne motiveres til at gennemføre.

Incitamentsordninger, der virker, har fokus på medarbejderne – HR-overvejelser

KPMG tilbyder rådgivning om udarbejdelse af incitamentsordninger, der sikrer, at ordningen virker motiverende og effektivitetsfremmende og samtidig medvirker til at skabe bedre resultater for virksomheden. Vores HR-rådgivning om incitamentsordninger omfatter bl.a.:

 

  • Indkredsning af mål og formål med ordningen
  • Analyse af målsætninger og primære og sekundære målgruppers motivationsfaktorer

Ansættelsesretlige overvejelser

Ved etableringer og ændringer af incitamentsordninger udarbejder vi de nødvendige arbejdsgivererklæringer, ansættelseskontrakter eller kontrakttillæg.

Vi sikrer tillige, at incitamentsordningerne indeholder de retmæssige og mest optimale reguleringer af medarbejdernes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med udnyttelse, opsigelse og fratræden.

Værdiansættelse

KPMG's værdiansættelsesafdeling (Valuation Services) har stor erfaring med strukturering og værdiansættelse af incitamentsordninger. Dette betyder, at vi tidligt i processen kan indgå i en dialog med virksomheden og designe en incitamentsordning, der sikrer, at det overordnede mål for ordningen er klart, og at de involverede medarbejdere belønnes efter parametre, der sikrer langsigtet værdiskabelse for virksomheden.

Skat

Vi sikrer, at incitamentsordningen får de bedst mulige skattemæssige vilkår. Den positive effekt af en incitamentsordning kan tabes fuldstændigt, hvis medarbejderne beskattes med en højere procentsats eller på et tidligere tidspunkt end først forventet. Omvendt kan de positive effekter af en incitamentsordning forøges gennem en skattemæssig gunstig behandling.

Dokumenter – Selskabs- og aftaleretlig implementering

Vi hjælper med udarbejdelse af vilkår for aftaler om incitamentsaflønning af medarbejdere, ledelsen og/eller bestyrelsesmedlemmer. Vi kan levere præcise og juridisk holdbare dokumentløsninger til implementering af virksomhedens incitamentspolitik.

Regnskabsmæssige forhold

Vores regnskabsmæssige rådgivning om incitamentsordninger omfatter bl.a.:

 

  • Analyse af forventet påvirkning af incitamentsordninger på selskabets rapporterede driftsindtjening og øvrige nøgletal
  • Sikring af at alle incitamentsordninger behandles korrekt i årsrapporten, og at der oplyses behørigt, hvad enten årsrapporten aflægges efter IFRS eller årsregnskabsloven

 

Kontakt os

Kontakt os

Poul Arne Plet

Senior Tax Consultant

Telefon +45 73 23 38 80

pplet@kpmg.dk