Danmark

Værd at vide om regnskabsmodellen 

Vælger du at anvende regnskabsmodellen, bliver du i skattemæssig forstand erhvervsdrivende. Det betyder, at du skal føre regnskab over din el-produktion. Du skal ikke registreres med CVR-nr. som selvstændig erhvervsdrivende for at gøre brug af regnskabsmodellen.

Solceller - værd at vide om regnskabsmodellen

 

Hele el-produktionen indgår som virksomhedens samlede omsætning/indtjening. Hertil opnår du fradrag for udgifter såsom driftsudgifter på anlægget, administrationsudgifter, herunder revisorbistand mv. Der kan ligeledes foretages afskrivninger med indtil 25 % på solcelleanlægget i takt med, at solcelleanlægget forældes/slides og dermed taber sin værdi.

 

Anskaffes solcelleanlægget i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 kan der afskrives på 115 % af anskaffelsesprisen. 

 

Fradrag for renteudgifter vedrørende finansieringen af din investering kan fratrækkes på selvangivelsens rubrik 117 "Renteudgifter i virksomheden".

Kontakt os

 

Jan Carstensen

Senior Tax Manager
Telefon +45 73 23 64 39

jcarstensen@kpmg.dk 

 

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret

Få nyt fra vores eksperter i din indbakke - og modtag tilbud om seminarer inden for dit felt.

 

  • Tilmeld dig KPMG's E-nyt nu