Danmark

Juridisk rådgivning ved M&A Transaktioner 

Ud over finansiel og skatteretlig rådgivning forudsætter en succesfuld M&A Transaktion også specialiseret juridisk rådgivning.

Hvis du i forvejen er KPMG-kunde, er det naturligt, at vi også yder juridisk rådgivning således, at Legal Services står for projektledelse og udarbejdelse af juridiske dokumenter i forbindelse med M&A Transaktionen. 
 

Vi lægger vægt på en individuel tilgang til hver M&A Transaktion. Dette gælder fra den første indledende kontakt mellem sælger og køber til det tidspunkt, hvor M&A Transaktionen er afsluttet.

 

Vi rådgiver bl.a. om: 

 

 

 

Vi kortlægger processen og de forskellige alternativer og præsenterer dem for dig i en klar og overskuelig form.

 

Legal Services arbejder på tværs af faggrænser i tæt samarbejde med vores øvrige KPMG kollegaer. Du vil således opleve en samlet proces, hvor personer med de rette fagkompetencer arbejder tæt sammen. Derved undgår du, uanset om du er køber eller sælger i en M&A transaktion, at skulle koordinere mellem forskellige rådgivere i processen. 

 

Kontakt

 

Henrik Kany
Director, Head of Legal Services
Telefon +45 73 23 33 10
hkany@kpmg.dk