Danmark

Roundtable møder 

Der afholdes to ordinære Audit Committee Institute Roundtable møder årligt samt yderligere møder, når der skønnes behov herfor. Roundtable møder har typisk en varighed af to timer. Kun medlemmer inviteres til at deltage i møderne.

 

Arrangementerne for 2014 er endnu ikke fastlagt..

Ved hvert Roundtable møde er der 2 – 3 danske og/eller internationale talere, der præsenterer nogle synspunkter i relation til aktuelle emner, som herefter drøftes.

 

Typisk er talerne bestyrelses- og/eller revisionsudvalgs-medlemmer eller personer med særlig indsigt indenfor et område, der redegør for deres erfaringer, udfordringer m.v. og dermed skaber grundlag for, at deltagerne kan udveksle erfaringer, drøfte problemstillinger osv. med ligesindede. 

 

Afholdte Roundtable møder i ACI 

 

Siden 2007, hvor ACI startede i Danmark, er følgende ordinære ACI Roundtable møder blevet afholdt:

 

6. december 2013
Tema: Direktionens samarbejde med bestyrelser, erfaringer med revisionskomiteer og god selskabsledelse

Foredragsholdere: Henrik Heideby, koncernchef og CEO for PFA Pension og PFA Holding, Jutta af Rosenborg, professionel bestyrelsesmedlem og Trond Ø. Westlie, Group CFO, A.P. Moller - Maersk.

 

11. juni 2013
Tema: Fokus på de nye anbefalinger for god selskabsledelse, overtagelsesforsøg (og beredskabsplaner), samt en praktikers erfaringer med god selskabsledelse.

Foredragsholdere: Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komiteen for god selskabsledelse, Kim Bøttkjær som er Managing Partner hos FIH Partners og Kurt Larsen som er formand for bestyrelsen hos DVS.

 

26. november 2012
Tema: Fokus på vederlag til bestyrelse og direktion i de børsnoterede selskaber, direktionens samarbejde med bestyrelsen i relation til corporate governance samt de erfaringer med god selskabsledelse, en lang karriere med praktisk bestyrelsesarbejde giver.

Foredragsholdere: Niels Heering, Henrik Brandt og Jørn Ankær Thomsen

 

 

7. juni 2012
Tema: Fokus på god skik inden for Corporate Governance, arbejdet i udvalg herunder særlig revisionsudvalg samt på, hvad de seneste års ”finanskrise” har lært os.
Foredragsholdere: Lord Sharman, Waldemar Schmidt, Per Wold-Olsen

 

2. november 2011 

Tema: God skik inden for Corporate Governance, arbejdet i revisionsudvalg samt, hvordan det er at gå igennem en virksomhedsovertagelse som børsnoteret virksomhed.

Foredragsholdere: Povl Krogsgaard-Larsen, Tom Knutzen, Jakob Stausholm

 

7. juni 2011 

Tema: Arbejdet med Corporate Governance efter udsendelsen af de nye anbefalinger om god selskabsledelse i april 2011 samt holdninger til udvalg generelt og til revisionsudvalg i særdeleshed. Endvidere input til, hvorledes man kan opnå et frugtbart samarbejde mellem bestyrelse og revisionsudvalg.

Foredragsholdere: Vagn Sørensen, Thomas Hofman-Bang og Peter L. Ravn

  

10. november 2010 

Tema: Revisionsudvalg i forskellige virksomhedstyper, herunder Private equity, erfaringer med governance og revisionsudvalg i Danmark og i udlandet samt kvinder i bestyrelsen i Danmark.

Foredragsholdere: Lone Fønss Schrøder, Ole G. Andersen og Søren Bjerre-Nielsen

  

2. juni 2010 

Tema: Etablering af revisionsudvalg i hhv. Novo Nordisk og Carlsberg samt om Nye Anfefalinger for god selskabsledelse
Foredragsholdere: Jesper Brandgaard, Jørn P. Jensen og Finn L. Meyer.

 

27. november 2009
Tema: Seneste udvikling inden for Corporate Governance, Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder underlagt tilsyn af Finanstilsynet, nye krav til Corporate Governance internationalt og i Danmark og betydningen heraf bl.a. for revisionsudvalg.
Foredragsholdere: Hans Dalborg, Jan Parner og Finn L. Meyer

 

25. maj 2009
Tema: Revisionsudvalg – praktiske overvejelser, faldgruber samt gode råd. Bestyrelsesarbejdet i Novo Nordisk samt overvejelser i relation til revisionsudvalg. Revisionsudvalg i selskabsretlig belysning, herunder ansvarsforhold, samt kort orientering om ny selskabslovgivning.
Foredragsholdere: Birgit Aagaard-Svendsen, Sten Scheibye og Jan Schans Christensen

27. november 2008:
Tema: Revisionsudvalg - overvejelser, erfaringer, muligheder, faldgruber samt gode råd
Foredragsholdere Søren Thorup Sørensen, Michael Hedegaard Lyng og Peter Kürstein.

 

28. maj 2008:  

Tema: Best practice inden for revisionskomitéer og "Corporate Governance Beyond the Hype".
Foredragsholdere  Lars Nørby Johansen, Kurt Anker Nielsen og Steen Thomsen.

 

28. november 2007:  

Tema: Best practice inden for revisionskomitéer og Fondsrådets kontrol af årsrapporter.
Foredragsholdere Mads Øvlisen, Thorleif Krarup og Victor Kjær.

 

22. maj 2007:  

Tema: Corporate Governance og revisionskomitéer.
Foredragsholdere Henning Dyremose og professor Jaap Winter fra Holland (Advokat og EU specialist i Corporate governance).

Kommende møder i ACI

Er endnu ikke fastlagt for 2014