Danmark

Revision 

Revision er en kerneydelse i KPMG. Vi lægger vægt på at tilpasse vores ydelser, hvad enten du repræsenterer et børsnoteret selskab eller en mindre virksomhed. Vores revision er effektiv, dynamisk, risikoorienteret og serviceorienteret. Hos os er et revisionsforløb derfor kendetegnet ved tryghed, kvalificeret sparring og målrettet service.

Indsigt i årsregnskabsloven 2013/14

Indsigt i årsregnskabsloven 2013/14
At anvende årsregnskabsloven på "real-life" transaktioner og begivenheder kan i visse tilfælde være en udfordring, da loven alene er en rammelov.

Vi yder revision og rådgivning til en lang række af virksomheder og organisationer, fra de største børsnoterede virksomheder i Danmark, til offentlige institutioner og mere end 10.000 små og mellemstore virksomheder. Vi leverer høj kvalitet, både som generalister og specialister, og vi er fortrolige med opgaver, der skal løses hurtigt og sikkert - og som indeholder stor kompleksitet.

 

Et målrettet og effektivt revisionsforløb

 

Vi lægger vægt på at yde en revision, der understøtter ledelsens bestræbelser på at udvikle og effektivisere virksomheden. Når du vælger os, sammensætter vi et revisionsteam, der matcher dine krav og behov.  Gennem vores branchespecialister og internationale netværk sikrer vi, at revisionsteamet har adgang til opdateret viden om aktuelle forhold og udviklingstendenser inden for din branche.

 

Planlægningen og udførelsen af en revision sker i nært samarbejde og dialog mellem os og vores kunder. Vi fastlægger revisionsstrategien på grundlag af en drøftelse af risici, og vi foretager løbende en vurdering af forbedringsmuligheder, som vi rapporterer til virksomhedsledelsen.

 

Inden forløbet afsluttes, drøfter vi de opnåede konklusioner med ledelsen. Når revisionen er afsluttet og revisionspåtegningen på årsrapporten er afgivet, foretager vi en debriefing med ledelsen om forløbet af revisionen.

 

Gennemprøvede og ajourførte værktøjer sikrer kvaliteten

 

I KPMG anvender vi en ensartet revisionsproces overalt i verden - baseret på kompetente medarbejdere og moderne IT-værktøjer – og vores omfattende kvalitetssikringssystem betyder leverancer af højeste kvalitet. Vi ajourfører løbende vores værktøjer og sørger for en målrettet uddannelse af vores medarbejdere.

 

Vi tilbyder

 

  • Målrettede og effektive ydelser af højeste kvalitet – hvad enten der er tale om et børsnoteret selskab eller en mindre virksomhed
  • Et revisionsteam, der matcher dine behov og krav
  • Et stærkt internationalt netværk
  • Tryghed, sparring og rådgivning gennem hele forløbet
 

Kontakt

 

Peter Gath

Leder af Revision

Statsautoriseret revisor

Telefon +45 73 23 35 38
pgath@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG

Find din lokale KPMG revisor

Find adresse og kontaktoplysninger på dit lokale KPMG-kontor.

 

Sjælland

 

Fyn

 

Jylland

 

Grønland