Danmark

Forsikringsbegivenheder, driftstab og opgørelse af krav 

Er du eller din virksomhed involveret i en forsikringsbegivenhed, og har du det fulde overblik over de økonomiske konsekvenser? Er du bekendt med og forstår forsikringsvilkårenes betydning for den økonomiske opgørelse, og tager denne hensyn til alle relevante forhold?

KPMG Forensic har omfattende erfaring med opgørelse af økonomiske krav på vegne af såvel forsikringsselskaber som skadelidte.
Fordelen ved at få Forensic til at bistå med opgørelse af økonomiske tab er bl.a., at vi:

 

  • råder over de nødvendige faglige kompetencer og har indsigt i, hvorledes bl.a. forandringer i konjunkturer, aktiviteter, produktionsformer og andre særlige forhold påvirker det økonomiske tab.
  • har erfaring med identifikation og opgørelse af mistet omsætning (dækningsbidrag), afledte meromkostninger, følgeudgifter, forøgede lønudgifter og eventuelt afledte sparede omkostninger.
  • kan medvirke til fastlæggelse af skadesperioden, ligesom vi kan foretage vurdering af under-/overforsikring 
  • kan medvirke til at opgøre værdien af beskadiget løsøre/varebeholdninger, herunder indirekte opgørelse af værdien af beskadigede varebeholdninger
  • kan trække på førende moms- og afgiftsspecialister efter behov
  • anvender en systematisk metode, hvor der sikres indre sammenhæng i anvendte forudsætninger og den fremlagte dokumentation, således at vi kan rapportere på en økonomisk effektiv måde.
  • har erfaring med tillige at håndtere situationer, hvor der er et anspændt forhold mellem forsikringsselskab og skadelidte

 

For spørgsmål eller nærmere beskrivelse af vores ydelser på området, rettes henvendelse til partner, statsautoriseret revisor Chris Iversen på telefon 73 23 36 71 / chrisiversen@kpmg.dk

Kontakt os

Kontakt os

Chris Iversen

Partner

Telefon:+45 73 23 36 71

chrisiversen@kpmg.dk