Danmark
Med de rette råd gør I forandringen varig
Med de rette råd gør I forandringen varig

 

Virksomheder står over for komplekse udfordringer både globalt og nationalt. Udvidelse af markedet, ny lovgivning, banebrydende produkter, ny teknologi og outsourcing m.m. kræver løbende forbedringer af forretningen. Når mange ting skal ske samtidigt for at skabe en ønsket effekt, kalder vi det en transformation.

 

Revurder din forretningsmodel, og skab reel og varig forandring

 

Typiske transformationer af virksomheder foregår inden for: it-afdelingen (skal skabe værdi og levere på en ny måde), etablering af Shared Service Centre (opgaver bortfalder og nye arbejdsprocesser designes), outsourcing (kan være alt fra IT til processer i HR), effektivisering eller cost cutting (typisk tværgående projekter, hvor både organisation, processer og it-systemer er i fokus), samt opkvalificering af medarbejdere og viden til next level.

 

I transformationen fastlægges indledningsvis visionen som efterfølgende omsættes til en Target Operating Model der fastlægger ambitionsniveauet for f.eks. outsourcing, sourcing, værdistrømme, services og strukturer. I forlængelse tilrettelægges Roadmap for implementering af den fremtidige forretningsmodel.

 

Hvorfor KPMG?

 

Vi hjælper din virksomhed med at opnå maksimalt udbytte af den stadig hurtigere forandring. Vores globale erfaringer bidrager med visioner for udviklingen, og vi sætter samtidig udviklingen i en sammenhæng der passer til din virksomhed og sikre blivende forandringer.

Transformationen er målrettet din virksomheds udfordringer, men baseret på vores velafprøvede KPMG-metoder, som sikrer en programledelse, hvor de enkelte projekter løses i en sammenhæng på tværs af organisationen. Vi inddrager din organisations ansatte i udviklingsprocessen, og sørger for at viden om transformationen forbliver i organisationen.

Få del i KPMG's viden

 

Strategic Visions 2013Strategic Visions 2013 giver dig indblik i, hvad der

rører sig inden for shared services and outsourcing.

 

 

 

 

 

Nordic SPPSUndersøgelse af kundernes oplevede tilfredshed med IT Service Provider Satisfaction study for the Nordic region (2012).

 

 

 

 Cost Boomrang

Finanskrisen har gennem de seneste år tvunget mange virksomhedsledere til at spare og skære i omkostningerne. Undersøgelsen viser, at et flertal af besparelserne ikke er vedvarende. 
 

 

Operational Transformation in Financial Sector

 

 

 

 

 

 

 

Transforming the HR for Higher Performance

 

 

Kontakt os

Birte Elkjaer

 

Birthe Elkjær
Head of Management Consulting, Partner
Telefon +45 73 23 35 60
belkjaer@kpmg.dk