Danmark

Skriv om skat og afgifter 

Hvis du ønsker at skrive inden for skat og afgifter, kan du vælge mellem følgende emner:

 

  • Samspillet mellem valg af incoterm og de momsretlige regler for international handel
  • Momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger
  • Håndtering af internationale skattekonflikter
  • Skattemæssig behandling af immaterielle rettigheder (IPR)
  • Beskatning af investeringsselskaber og investorerne heri
Skriv kandidatafhandling om emner inden for skat og afgifter i samarbejde med KPMG

 

Samspillet mellem valg af incoterm og de momsretlige regler for international handel 

I Danmark har man indtil videre ikke beskæftiget sig ret meget med valget af incoterm set i forhold til de momsretlige regler for momsfri handel mellem EU-landene og eksport til tredjelande. Men i de andre EU-lande interesserer man sig i stigende grad for den valgte incoterm som en bestemmende faktor for, hvordan en transaktion skal behandles momsmæssigt.

 

Det kolliderer ikke bare med EU-reglerne for eksempelvis trekantshandel, men også for den gængse danske opfattelse af, hvornår almindelige transaktioner mellem virksomheder inden for EU skal udløse moms lokalt eller ej.

 

Emnet vil bestå af en analyse af såvel valg af incoterms, som momsreglerne for international handel, herunder ikke mindst en analyse af, hvorfor og hvornår (om overhovedet) valget af incoterms påvirker regler for moms i Danmark, såvel som inden for EU.         

 

Momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger 

Momsfritagelsesbestemmelsen efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, om forvaltning af investeringsforeninger er en ret kompliceret bestemmelse. Den vil være yderst aktuelt og relevant at få analyseret tilbundsgående, fordi der kun er skrevet meget begrænset om emnet på nuværende tidspunkt.     

 

 

Håndtering af internationale skattekonflikter

Analyse af de processuelle værktøjer og det potentielle value-add for multinationale koncerner. "Mutual Agreement Procedures" (forhandlinger mellem stater om fortiden) og "Advance Pricing Arrangements" (forhandlinger med stater om fremtiden):

 

  • Både/og, enten/eller?
  • Andre løsninger?        

 

Skattemæssig behandling af immaterielle rettigheder (IPR)

Hvad er det? Hvem ejer det? Hvad er det værd? Og hvordan skal værdien eventuelt fordeles?

 

IPR 1.0: Patenter, varemærker, etc. IPR 2.0:

 

  • forretningsmodeller (Business Model Architecture)
  • integreret logistik (Best in Class SCM) 
  • særlige miljøer for idéudvikling (Pool of Potential)

 

Beskatning af investeringsselskaber og investorerne heri 

Der mangler en samlet fremstilling af de særlige investeringsselskaber, der er skattefrie, mens investorerne er skattepligtige, både i forhold til etablering, statusskifte, løbende beskatning, selvangivelsesproces m.v.  

Kontakt os

Kontakt os

Peder Reuther

Senior Tax Manager

Telefon: 73 23 39 52

preuther@kpmg.dk

Sådan gør du

Send ansøgning med forsiden (den finder du herunder) sammen med dit CV og karakterudskrift til kandidatafhandling@kpmg.dk

 

Skriv i ansøgningen, hvilket emne du er interesseret i at skrive om og hvorfor.

 

Forside til ansøgning

Forside til ansøgning