Česká republika

Petr Škoda

Petr Škoda

Partner odpovědný za Audit

+420 222 123 548

Jindřich Vašina

Jindřich Vašina

Partner

+420 222 123 129

Audit

Poskytujeme nezávislé auditní služby – zvyšujeme spolehlivost informací, které společnosti připravují pro potřeby investorů, věřitelů a dalších zainteresovaných stran. Naše přístupy a metody neustále inovujeme a rozvíjíme. Kromě auditu nabízíme další výstupy s vysokou přidanou hodnotou.
Petr Škoda
Petr Škoda,
Partner odpovědný
za Audit

Auditní služby – fakta

Více než 20 %

firem z žebříčku Czech TOP 100 využívá našich auditních služeb

Většina

největších českých
a slovenských privátních finančních skupin patří mezi naše auditní klienty3

V České republice působíme ve třech regionálních centrech (Praha, Brno, Ostrava)

>250

Nabízíme znalosti více než dvou set padesáti našich odborníků

Proč audit od KPMG?

Jsme důvěryhodným partnerem

 • Vydáváme nezávislé auditorské zprávy o finanční situaci společností.
 • Nabízíme objektivní a spolehlivý náhled na vaše aktivity.
 • Známe specifika nejrůznějších odvětví.
 • Dodržujeme platné národní i mezinárodní profesní standardy a každoročně procházíme náročným procesem kontroly kvality naší práce.
 • Vycházíme ze základních principů profesionální integrity, nezávislosti a etického chování, kterými se musí řídit všichni naši partneři a zaměstnanci.
 • Patříme mezi lídry na trhu auditorských firem. V našem portfoliu jsou klienti z řad:
- největších českých a slovenských privátních finančních skupin,
- bankovních a pojišťovacích institucí,
- rodinných firem,
- významných mezinárodních společností,
- neziskových organizací a nadací stejně jako organizací z veřejného sektoru.

Jsme vám nablízku a rozumíme vašim potřebám

 • V České republice působíme ve třech regionálních centrech (Praha, Brno, Ostrava)
 • Nabízíme znalosti více než dvou set padesáti našich odborníků. Řada z nich má platné certifikace a oprávnění Komory auditorů a daňových poradců České republiky.
 • V průběhu zakázky se vám budou věnovat zkušení seniorní pracovníci. Za výsledky naší práce pak odpovídá partner a manažer zakázky,
  na které se můžete v případě potřeby obrátit.
 • Komunikujeme bez prodlení a zjištěné informace sdílíme.
 • Na vaše otázky zodpovíme v průběhu celého roku.

Více než audit

 • Společně nalezneme jednotný pohled na fungování vaší společnosti a identifikujeme možná podnikatelská rizika, která by mohla vyústit v nesprávnosti v účetní závěrce.
 • Zaměřujeme se na procesy a díky tomu dokážeme zhodnotit výkonnost vaší společnosti v porovnání s vlastními klíčovými ukazateli a také s nejlepšími výsledky v daném odvětví a na trhu. Umíme vyhodnotit efektivitu vašich podnikatelských procesů a nabídnout vhodná doporučení pro jejich zlepšení.
 • Neustále naše postupy rozvíjíme, abychom uspokojili vaše potřeby na rychle se měnícím trhu.
 • Disponujeme moderními nástroji zabezpečení, které nám umožňují pracovat s vašimi důvěrnými informacemi.
 • Při auditu využíváme know-how našich odborníků z řad pojistných matematiků, daňových poradců, forenzních auditorů, oceňovatelů či pracovníků IT.
 • Kromě auditu vám poskytneme další výstupy s přidanou hodnotou:
- návrhy na zlepšení vašich finančních procesů, kontrolních
  mechanismů, systému řízení rizik a organizace v rámci společnosti (tzv. corporate governance),
- konzistentní přístup ke klíčovým otázkám, jež se týkají aktivit vaší společnosti,
- včasné a bezchybně vypracované výkaznictví,
- celoroční, prakticky zaměřenou podporu a pomoc kladoucí důraz na včasné odhalení možných problémů.

360° portfolio služeb

Naše služby zahrnují:

audity:

 • české (řádné, mimořádné) účetní závěrky,
 • účetních závěrek sestavených podle mezinárodních či jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP, HGB aj.),
 • finanční zprávy (například ověření finanční zprávy při poskytování dotací ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie),
 • prospektivních finančních údajů.

jiné formy ověření:

 • zpráva o prověrce,
 • zpráva o interním kontrolním systému (například Sarbanes-Oxley asistenční služby),
 • provedení dohodnutých procedur,
 • sustainability reporting.

služby související s auditem:

ostatní služby: