Česká republika

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů 

Plnění nastavených firemních cílů prostřednictvím řízeného lidského kapitálu může dnes přinášet řadu obtížných úkolů. Téměř patnáct let pomáháme našim klientům tyto úkoly řešit. V oddělení People & Change uplatňujeme v rámci HR managementu ověřenou mezinárodní metodologii celosvětové sítě KPMG, známe dobře specifika místního podnikatelského prostředí a máme dlouholeté zkušenosti s řešením personální agendy mezinárodních i domácích společností z různých odvětví.

 • Potřebujete pomoci vyvinout příslušné strategie, programy a plány tak, aby vaše personální oddělení mohlo ve spolupráci s řídícími pracovníky zavádět strategie, které se zaměřují na schopnosti lidí ve firmě?

 

Ve chvíli, kdy musíte přistoupit k zásadním a udržitelným změnám, dochází k integraci HR oddělení a liniového managementu, aby měli lidé, jichž se změna týká, šanci se do nových podnikových procesů plně zapojit a byli je zároveň schopni a ochotni vykonávat. 

Nabízíme vám poradenství ve čtyřech hlavních oblastech: 

 • Behaviorální řízení změn

  Pomáháme vypracovat strategie, které řeší dopady plánovaných změn na zaměstnance.


 • Řízení a rozvoj talentů

  Dokážeme vytvořit efektivní koncepci systematické práce s talentovanými pracovníky a pomůžeme vám s její implementací.


 • Návrh a úprava organizační struktury

  Poradíme, jak vytvořit fungující organizační uspořádání, které bude v souladu s vaším strategickým záměrem a zároveň bude reflektovat schopnosti a výkonnost vašich zaměstnanců.


 • Optimalizace systému řízení lidských zdrojů

  Posoudíme efektivitu a úroveň vašeho systému řízení lidských zdrojů, zajistíme propojení HR strategie s podnikovou strategií. Zaměříme se na větší efektivitu vašich HR procesů, služeb a produktů.

 

 

V rámci výše uvedených kategorií úzce spolupracujeme s ostatními odděleními KPMG Česká republika, jmenovitě s kolegy z Právních služeb , Vedení účetnictví a mzdové agendy a Transakcí a restrukturalizací.  

Díky provázanosti našich týmů vám dokážeme poradit s transformací vaší organizace: 

 • zformulujeme vaše vize a zdůvodníme potřebné změny,
 • vypracujeme komunikační strategie a plány,
 • podpoříme změnu vaší firemní kultury a dohlédneme na její dodržování,
 • zkoordinujeme jednotlivé činitele změn,
 • vytvoříme strategie a akční plány pro oblast vzdělávání a rozvoje,
 • pomůžeme vám s implementací retenčních strategií,
 • upravíme programy a plány odměňování a zaměstnaneckých výhod,
 • navrhneme, jak zlepšit vaše organizační uspořádání a organizační rozvoj,
 • doporučíme, jak efektivně řídit výkonnost,
 • navrhneme modely poskytování služeb (sdílené služby, outsourcing atd.),
 • vytvoříme návrh vašeho organizačního uspořádání HR,
 • zrevidujeme a zreorganizujeme vaše HR procesy, postupy a programy,
 • pomůžeme vám zvýšit efektivitu HR týmu,
 • posoudíme náklady a rizika v oblasti lidských zdrojů.