Česká republika

Poradenství pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace 

Postupy účtování a výkaznictví územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů, organizačních složek státu a dalších institucí procházejí významnými změnami v souvislosti s přechodem na akruální účetnictví od 1. ledna 2010.

Zkušenosti odborníků z KPMG ČR s účetnictvím státu

 • Na školeních pořádaných Institutem certifikace účetních jsme proškolili řadu zaměstnanců příspěvkových organizací a obcí.
 • V rámci pracovní skupiny Problematika Českých účetních standardů v oblasti veřejného sektoru se podílíme na připomínkování nové účetní legislativy.

Kontakt

Pavel Kliment

Pavel Kliment

Partner

+420 222 123 573

Jakub Kvapil

Jakub Kvapil

Manager

+420 222 123 773

Eva Fryjaufová

Eva Fryjaufová

Associate Manager

+420 222 123 424

Poradenské služby KPMG ČR pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

Při aplikaci nových požadavků na účetnictví státu se jistě setkáte s řadou problémů, které překračují rámec obvyklých povinností vašich zaměstnanců a vyžadují konzultaci s odborníky. Tyto problémy posoudíme za vás a navrhneme vám vhodné postupy.

 

 • Definujeme výkazy vaší organizace a pomůžeme vám je sestavit.
 • Pomůžeme vám sestavit mezitímní a řádnou účetní závěrku.
 • Budeme vám asistovat při návrhu změn interní legislativy.
 • Analyzujeme oběh účetních dokladů ve vaší organizaci a navrhneme jeho zefektivnění.
 • Na naší účetní hotline vám poradíme při zaúčtování vybraných účetních případů.
 • Pomůžeme vám sestavit pomocný analytický přehled.

   

Výhody spolupráce s KPMG ČR v otázkách účetnictví státu

 • Získáte pomoc kvalifikovaných odborníků, kteří mají zkušenosti s účetním poradenstvím i specifickým poradenstvím a školeními zaměřenými na jednotné účetnictví státu.
 • Naše kapacity budete moci využívat podle své aktuální potřeby.
 • S vašimi pracovníky budeme v pravidelném kontaktu a průběžně s nimi budeme sdílet své zkušenosti, znalosti a zvolené postupy.
 • Sníží se zátěž, kterou přechod na jednotné účetnictví státu klade na vaše pracovníky, a ti se tak budou moci plně věnovat svým běžným činnostem.
 • Budete moci ušetřit náklady, jež vznikají pozdním či nekvalitním vypracováním potřebných výstupů.
 • Budete schopni dodržet stanovený časový harmonogram pro sestavení účetní závěrky.
 •  

Legislativní proces stále není ukončen a jsou vydávány nové České účetní standardy, které vám můžeme pomoci implementovat. Poskytneme vám také aktuální informace o novelizaci stávajících účetních předpisů.