Česká republika

Interní audit 

Neefektivní řízení rizik, chyby v nastavení procesů, nekvalitní řízení projektů, nesprávné podklady pro manažerské rozhodování – to vše může vaší společnosti způsobit významné ztráty. Identifikovat tyto problémy a navrhovat nápravná opatření je úkolem interního auditu, který musí úzce spolupracovat s vedením společnosti.
 • Nastavení efektivního interního auditu často brání nedostatek zkušených odborníků s odpovídajícími technickými znalostmi a nesprávně nastavené procesy interního auditu.
 • Problémem bývá také nedostatečná spolupráce s vedením společnosti, nejasná definice požadavků vůči internímu auditu a neefektivní komunikace.
 •  Služby společnosti KPMG Česká republika vám mohou pomoci tyto problémy překonat a zavést takový systém interního auditu, který bude vyhovovat vašim potřebám a přinášet hodnotu.

 

Jak vám můžeme pomoci

 

1. Hodnocení fungování interního auditu (K’SPRint)

 • Nezávisle zhodnotíme fungování vašeho interního auditu pomocí naší metodologie KSPRint (KPMG Strategic Performance Review of Internal Audit).
 • Posoudíme pozici a organizační začlenění interního auditu, jeho lidské zdroje a vnitřní procesy.
 • Současný stav interního auditu porovnáme s best practice v oboru a navrhneme praktická opatření, jak současný stav zlepšit.

 

2. Zavedení či zdokonalení funkce interního auditu

 • Pomůžeme vám při zřizování funkce interního auditu. Zohledníme přitom vnější a vnitřní podmínky a rizikový profil vaší společnosti.
 • Podpoříme vás při zvyšování efektivity interního auditu – nastavíme hodnotící ukazatele, sjednotíme metodické postupy a upravíme vnitřní procesy.
 • Můžeme vám pomoci s výběrem vhodných kandidátů pro práci v interním auditu, jejich následným školením a dalším rozvojem.

 

3. Outsourcing a co-sourcing interního auditu

 • Můžeme vám poskytnout úplný outsourcing nebo částečný outsourcing, tzv. co-sourcing. Při realizaci jednotlivých projektů interního auditu se tak budete moci spolehnout na naše odborníky a využívat podpory a poradenství zkušeného externího partnera.
 • V rámci co-sourcingu můžeme zvýšit úroveň vašich interních auditorů, kteří při společných projektech čerpají znalosti a zkušenosti od našich specialistů.
 • Jsme připraveni pružně reagovat na vaše kapacitní potřeby při mimořádných auditech.
 • Můžete využít našich specialistů pro technicky náročné služby, například při auditech týkajících se IT/IS, finančních rizik nebo forenzních šetřeních.

 

4. Audity významných projektů

 • Před započetím projektu analyzujeme kvalitu jeho připravenosti a nastavení projektového řízení.
 • Nezávisle zhodnotíme plnění smluvních podmínek dodavateli v rámci konkrétních fází projektu nebo v rámci dokončovacích fází.
 • Posoudíme účelnost využití finančních prostředků v návaznosti na plán a rozpočet projektu.

 

Kontakt

Pavel Závitkovský

Pavel Závitkovský

Partner

+420 222 123 116

Co vám naše služby přinesou

 

 • Získáte objektivní a nezávislé zhodnocení toho, jak funguje váš interní audit. 
 • Členové statutárních a dozorčích orgánů mohou zvýšit své nároky na interní audit a lépe hodnotit jeho přínos pro společnost. 
 • Zlepší se komunikace a spolupráce mezi jednotlivými prvky správy vaší společnosti – interním auditem, řízením rizik, bezpečností, compliance a výborem pro audit.  
 • Budete moci využít profesionálních zkušeností našich odborníků pro technicky náročné oblasti. 
 • Obdržíte návrhy, jak nastavit interní audit v souladu s osvědčenou metodologií a postupy.  
 • Budete schopni vybrat vhodné pracovníky do útvaru interního auditu a naplánovat jejich rozvoj. 
 • Efektivním nastavením řízení rizik předejdete potenciálním ztrátám a snížíte své náklady.

Více o našich službách

Pravidelné publikace