Česká republika

Poradenství ve finančním řízení 

Účetní jednotky musejí často vykazovat hospodářské výsledky podle mnoha odlišných účetních standardů (požadavky české legislativy, IFRS, US GAAP atd.) a zároveň poskytovat vedení společnosti spolehlivé informace potřebné k řízení. Oba tyto aspekty kladou značné nároky na účetní systém.
Stávající účetní systémy nejsou v některých případech schopny přizpůsobit se novým standardům či potřebám společnosti. Důsledkem pak často bývá pokles výkonnosti a vyšší chybovost. Navíc může docházet ke komplikacím při plnění termínů stanovených vedením společnosti, jejími vlastníky nebo regulatorními orgány.

Kontakt

Jindřich Vašina

Jindřich Vašina

Partner

+420 222 123 129

Jak vám můžeme pomoci

 

  • Úlohou finančního oddělení není pouze zpracovávat transakce, ale především podporovat samotné rozhodovací procesy.
  • Naším cílem je pomoci finančním manažerům, aby snáze reagovali na rychle se měnící požadavky současného tržního prostředí.
  • Nabízíme vám pomoc při zavádění vhodných postupů ve třech hlavních oblastech finančního řízení – optimalizaci finančních operací, zefektivnění kontrolních mechanismů a zlepšení finanční výkonnosti.

 

 

Informace o konkrétních službách naleznete zde