Česká republika

Telekomunikace 

Sektor telekomunikací čelí řadě výzev, které operátory nutí přehodnotit nákladovou základnu, aby zmírnili tlaky na marže a ziskovost.
KPMG Česká Republika - Telekomunikace

Operátoři v současnosti musí řešit především:

  • značné investice nezbytné pro zajištění nových frekvencí pro 4G,
  • hrozbu vstupu nových subjektů na trh a s tím spojený odliv zákazníků ke konkurenci,
  • rostoucí tlaky na výnosy ze strany konkurentů i regulátorů,
  • rostoucí komoditizaci služeb, neboť je stále těžší odlišit jednotlivé značky a produkty, 
  • nejistotu, co bude „dalším velkým hitem“ v portfoliu nabízených služeb,
  • rostoucí tlak na snižování nákladů na zralých trzích, které nabízejí velmi omezenou příležitost pro významný růst
  • snižování výnosů ze stávající klientské báze.

Kontakt

David Scott

David Scott

Partner

+420222123636

Odborníci na telekomunikace z KPMG Česká republika vám nabízejí: