Česká republika

Maloobchod 

Maloobchodní společnosti, které podnikají v České republice, musí v současné době reagovat na rostoucí požadavky zákazníků, koncentraci a expanzi dalších maloobchodních řetězců, tlak na ceny či zajištění prodeje zdravotně nezávadného, bezpečného zboží splňujícího všechny legislativní požadavky a normy.
KPMG Česká Republika - Maloobchod
  • Naši klienti z oblasti maloobchodu chápou, jakou hodnotu pro ně má relevantní a včasné odborné poradenství pro to, aby mohli  zdokonalit své obchodní strategie a realizovat své plány. Vědí, že kvalitní poradenství se musí odvíjet od rozsáhlých zkušeností s daným odvětvím
  • Nabízíme vám naše zkušenosti a technické zdroje, které doplní vaše interní kapacity a díky nimž získáte nový, nezávislý pohled na důležité otázky strategie či provozu vaší firmy. 
  • Pomůžeme vám s řízením podnikatelských rizik, využitím obchodních příležitostí či zvýšením výkonnosti podniku. 
  • Máme tým odborníků, který se zaměřuje na poradenské služby maloobchodním společnostem, spolupracuje se zahraničními kolegy a využívá zdrojů a zkušeností globální sítě poradenských společností KPMG.

 

Kontakt

Michal Bareš

Michal Bareš

Director

+420 222 123 545

ConsumerCurrents webcast series

 

KPMG insight and guidance regarding consumer markets company executives’ most pressing issues.

Jak vám můžeme pomoci 

  • audit statutární účetní závěrky v souladu s předpisy a vyhláškami  platnými v České republice i audit účetní závěrky sestavené podle jiných účetních standardů 
  • široké spektrum služeb v oblasti daňového poradenství, které zahrnuje jak obecné daňové poradenství, tak daňové poradenství odpovídající specifikům maloobchodu, například: daňová analýza limitů pro manka a škody v rámci prodeje, analýza daňových dopadů aktivit obchodních řetězců, investiční pobídky, fúze a akvizice, transfer pricing, daň z příjmů a DPH, zdanění fyzických osob 
  • vedení účetnictví a mzdové agendy 
  • poradenství ve finančním řízení, přechod na jiné účetní standardy, interpretace účetních postupů a regulatorních opatření, odsouhlasení položek účetní závěrky, rychlé sestavení účetní závěrky 
  • transakce a restrukturalizace, podnikové finance 
  • služby, které se zaměřují na zvyšování výkonnosti společností, optimalizaci jejich procesů a poradenství v oblasti informačních technologií