Česká republika

Veřejná správa 

Veřejná správa se v České republice během posledních let významně změnila. Česká republika se úspěšně integrovala do struktur Evropské unie a plní z toho vyplývající povinnosti a závazky.

Veřejná správa - KPMG

Nároky na kvalitu fungování veřejné správy se zvýšily jak ze strany EU, tak i veřejnosti. Vznikl tak prostor pro širší spolupráci veřejného a soukromého sektoru při poskytování poradenských služeb.

 

Do popředí se dostávají hodnoty jako transparentnost, odpovědnost a efektivita správních institucí a procesů na všech úrovních. Soulad s těmito principy přitom nesouvisí jen s transformací české společnosti na evropskou, ale váže se rovněž na dostupnost finančních prostředků ze zdrojů EU pro české úřady a podniky a v konečném důsledku pro české občany.

 

 

Jak vám můžeme pomoci

 • Vypracujeme strategii jak reformovat a modernizovat veřejnou správu.
 • Nastavíme řízení a kontrolu veřejných výdajů.
 • Pomůžeme s podporou implementace systému centrálního nákupu pro státní instituce
 • Zanalyzujeme výkonnost organizací veřejného sektoru porovnáním s osvědčenými postupy veřejného i soukromého sektoru na úrovni ČR i EU.
 • Provedeme optimalizaci procesního uspořádání a spolupracujeme při implementaci a aplikaci navržených řešení.
 • Zpracujeme organizační a personální audit s cílem eliminace neúčelného vynakládání zdrojů
 • Navrhneme opatření ke zvýšení efektivnosti, snížení nákladů a zlepšení dodavatelských vztahů na základě přenosu osvědčených postupů veřejného, případně soukromého sektoru.
 • Připravíme a implementujeme projekty spolufinancované z fondů EU.
 • Nabízíme monitoring, reporting a evaluaci projektů.
 • Poskytneme podporu implementačním orgánům při nastavování pravidel poskytování finanční pomoci EU, připravíme dílčí metodiky na úrovni jednotného implementačního prostředí i jednotlivých operačních programů
 • Pomůžeme vám zvýšit administrativní a absorpční kapacity vaší organizace.

Kontakt

Petr Bučík

Petr Bučík

Partner odpovědný za Management Consulting

+420 222 123 951

Vlastimil Halla

Vlastimil Halla

Director

+420 222 123 766

Co vám naše služby přinesou
 • Máme dlouholeté zkušenosti s poradenstvím pro soukromé a veřejné subjekty.
 • Při realizaci jednotlivých projektů vycházíme z aktuálních požadavků našich klientů a využíváme všechny dostupné zdroje a získané mezinárodní zkušenosti.
 • V našem týmu působí specialisté z veřejné správy se zkušenostmi s problematikou evropských fondů, kteří ideálně spojují odborné znalosti s praktickými zkušenostmi.
 • Snažíme se vhodnou formou aplikovat osvědčené procesy ze soukromé praxe do podmínek veřejné správy a zároveň pracujeme na prohlubování naší sektorové i oborové specializace.
 • Pro optimalizaci využíváme detailní procesní modely mezinárodní metodiky KPMG pro oblast veřejného sektoru.
 • Vždy se proto snažíme optimalizovat námi navrhované postupy podle specifických potřeb daného klienta.