Česká republika

Zdravotnictví 

Zdravotnictví je dynamický obor, který se bez nadsázky dotýká každého z nás. Zvláště ve vyspělých zemích, kam patří i Česká republika, roste tlak na kvalitu, rozsah a dostupnost lékařské péče. Zároveň se neustále řeší způsoby, jak zdravotnictví udržitelně, efektivně a dlouhodobě financovat.
KPMG Česká Republika - Zdravotnictví
Ve zdravotnictví se protínají ekonomické zájmy, odborné debaty i politické spory. V mnoha ohledech je proto situace poměrně nestabilní a obtížně předvídatelná.

 

Zdravotnictví má svá citlivá specifika. Společnosti v tomto sektoru musí dostát vysokým požadavkům na spolehlivé každodenní fungování. Musí neustále sledovat nejen svoji efektivitu, ale i nejmodernější trendy. Musí reagovat na politické tlaky a legislativní změny. Často se jedná o nemalou zátěž.

 

Nabízíme vám dlouholeté zkušenosti v poskytování poradenských a auditorských služeb v oblasti komerčního i veřejného zdravotního pojištění.

 

Našimi klienty jsou poskytovatelé zdravotní péče včetně nemocnic a lázeňských zařízení, farmaceutické společnosti a distributoři léčiv, výrobci a dodavatelé zdravotní techniky a potřeb, ale i státní správa a územní samospráva.

 

Své znalosti kombinujeme se zkušenostmi a praxí prověřenými metodikami a postupy celosvětové sítě poradenských společností KPMG.

Kontakt

František Dostálek

František Dostálek

Partner

+420 222 123 139

Vlastimil Černý

Vlastimil Černý

Manager

+420 222 123 389

Lukáš Kettner

Lukáš Kettner

Manager

+420 222 123 193

Jak vám můžeme pomoci

 

Společnostem, které působí ve zdravotnictví a zdravotním pojištění, případně vstup na tento trh zvažují, nabízíme spolupráci v mnoha oblastech: