Česká republika

Potravinářství a nápojářství 

Společnosti, které podnikají v České republice v potravinářství a nápojářství, musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů – mění se a rostou požadavky zákazníků, maloobchodní řetězce se koncentrují a expandují, roste tlak na ceny.

 

Společnosti musí být schopny zajistit výrobu a prodej zdravotně nezávadného a bezpečného zboží, které splňuje všechny legislativní požadavky a normy. Vyrovnávají se s dopady, které trhu se spotřebním zbožím přináší členství České republiky v Evropské unii. Více kontrolují své marketingové náklady.Audit

 • Provedeme audit statutární účetní závěrky v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v České republice či audit účetní závěrky sestavené podle jiných než českých účetních standardů, například Mezinárodních účetních standardů.

Služby pro zvyšování podnikatelské výkonnosti

 • Nabízíme vám poradenské služby zaměřené na řízení výkonnosti organizace a podnikové strategie, finanční řízení, strategické řízení nákladů a optimalizaci procesů.

Daňové poradenství

 • Poskytujeme poradenství pro všechny daňové oblasti jak z pohledu české, tak i mezinárodní legislativy. Zajišťujeme přípravu všech typů daňových přiznání, případně zkontrolujeme přiznání, které jste si sami připravili.
 • Můžeme vám nabídnout daňové služby, které se zaměřují na specifika v odvětví – daňové dopady marketingových akcí či nových forem prodeje – využití voucherů, kreditních karet, prodeje na splátky nebo selfbilling.

Poradenství ve finančním řízení

 • Poskytneme vám podporu při přechodu na jiné účetní standardy a jejich zavádění, během procesu odsouhlasení položek účetní závěrky a při sestavení účetní závěrky.
 • Pomůžeme vám zavést zajišťovací účetnictví a připravíme pro vás reportovací balíček. Pro vaše zaměstnance připravíme školení pro přechod na IFRS či jiný GAAP.

Transakce a restrukturalizace

 • Nabízíme kompletní poradenství při fúzích a akvizicích, prodejním procesu, vstupu na nové trhy, změně výrobního programu či hledání nových příležitostí pro podnikání.

Vedení účetnictví a mzdové agendy

 

 • Nabízíme služby v oblasti finančního, manažerského a mzdového účetnictví a související administrativy.

Kontakt

Karel Růžička

Karel Růžička

Partner

+420 222 123 158

Václav Baňka

Václav Baňka

Partner

+420 222 123 625

Jak vám můžeme pomoci

 

 • Máme k dispozici specializovaný tým odborníků, kteří úzce spolupracují s kolegy z ostatních členských společností celosvětové sítě KPMG a průběžně získávají informace o nejnovějších trendech v oboru.

 

 • Získané znalosti a praktické zkušenosti nám umožňují poskytovat klientům širokou škálu poradenských služeb.

 

 • Nabízíme vám pomoc při řízení podnikatelských rizik, realizaci tržních příležitostí a zvyšování podnikatelské výkonnosti.

 

 • Naše služby vám pomohou přijímat správná rozhodnutí a usnadní vám orientaci v rychle se měnícím odvětví spotřebního zboží.