Česká republika

Energetika 

Energetika ovlivňuje život každého z nás – na výrobě energie jsme životně závislí, ale zároveň se musíme společně s firmami i státy vypořádávat s negativními dopady, které s sebou přináší.

Energetika - KPMG Česká Republika

Energetickým společnostem poskytujeme široké spektrum poradenských služeb zaměřených na:


Kontakt

Otakar Hora

Otakar Hora

Zástupce řídícího partnera

+420 222 123 423


Lokální přístup a detailní znalost místního trhu kombinujeme s nejmodernějšími postupy a zdroji celosvětové sítě poradenských společností KPMG. Nabízíme strategie, ověřené technologie a zdroje jak na národní, tak mezinárodní úrovni.


Zaměřujeme se na tyto oblasti:1. zvyšování výkonnosti v energetice
  • Posoudíme výkonnost vaší společnosti a představíme služby zaměřené na zvyšování hodnoty pro akcionáře.
  • Poradíme vám, jak zkvalitnit manažerské / regulační účetnictví a výkaznictví.
  • Ukážeme, jak zlepšit řízení vaší likvidity a finančních operací.

 

2. modely energetických trhů a regulace energetických odvětví

  • Navrhneme modely energetických trhů, aby byly v souladu s požadavky EU.
  • Připravíme analýzy českého energetického trhu a relevantní regulace

 

 

Obchod s energií: na trhu je příliš dodavatelů

Obchod s energií: na trhu je příliš dodavatelů
Ludvík Baleka (MND) A Libor Holub (Bohemia Energy) mimo jiné o saturaci na českém trhu.

Pravidelné publikace