Česká republika

Výrobní a průmyslové podniky 

Naším cílem je snižovat náklady, zvyšovat konkurenceschopnost a efektivitu výrobních procesů, zlepšovat kvalitu a snižovat rizika ve společnostech, se kterými spolupracujeme.
Výrobní a průmyslové podniky
Zaměřujeme se především na růst (vstup na trh a expanze, trendy v zákaznickém chování), řízení (regulace a výkaznictví, trvale udržitelný rozvoj, řízení rizik) a výkonnost (struktura obchodního modelu, operační výkonnost, dodavatelský řetězec, řízení změny) našich klientů.

 

Působíme po celé České republice a přímo na naše odborníky se můžete obrátit v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě.

Poskytujeme poradenské služby především v těchto odvětvích:

 • kovovýroba a zpracování kovů,
 • chemický průmysl a výroba plastů,
 • výroba skla a sklářské výrobky,
 • výroba a distribuce stavebních materiálů,
 • výroba zdravotních potřeb a výzkum,
 • farmaceutický a biotechnologický průmysl,
 • strojírenství a elektrovýroba,
 • dřevozpracující průmysl a papírenství

Kontakt

Fergus Cunningham

Fergus Cunningham

Partner

+420 222 123 293

Odborníci z KPMG ČR vám mohou pomoci v těchto otázkách

 

Skokové snížení režijních nákladů

 • Identifikujeme “nadhodnocené” ceny, stanovíme vhodné modely v poměru cena/kvalita a vyjednáme nové smluvní podmínky s dodavateli.

 

Lean Management/Štíhlá výroba

 • Připravíme jedinečnou případovou studii a zformulujeme hlavní doporučení pro implementaci změn.

 

Transakce a restrukturalizce

 • Nabízíme kompletní poradenství při fúzích a akvizicích, prodejním procesu, vstupu na nové trhy, změně výrobního programu či hledání nových příležitostí pro podnikání.
 • Asistujeme při získávání půjček a jejich restrukturalizací.
 • Provádíme hloubkovou prověrku finančních informací, abychom vyhodnotili rizika a přínosy navržené transakce.
 • Pomůžeme Vám také s přípravou a průběhem restrukturalizace.

 

Daňové poradenství

 • Poskytujeme poradenství pro všechny daňové oblasti jak z pohledu české, tak i mezinárodní legislativy.
 • Zajišťujeme přípravu všech typů daňových přiznání, případně zkontrolujeme přiznání, které jste si sami připravili.

 

Investiční pobídky a dotace

 

Převodní ceny

 • Posoudíme správnost vašeho systému převodních cen. Zpracujeme žádost o vydání závazného posouzení (APA) a provedeme vás celým procesem tak, abyste jej získali.

 

Dlouhodobý majetek

 • Disponujeme unikátním know-how, díky kterému vám pomůžeme vytvořit registr majetku v případě, že si vaše společnost pořídí větší investiční celky.

 

Vedení účetnictví a mzdové agendy

 • Nabízíme služby v oblasti finančního, manažerského a mzdového účetnictví a související administrativy.

 

Audit

 • Provedeme audit statutární účetní závěrky v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v České republice, nebo audit účetní závěrky sestavené podle jiných než českých účetních standardů, například Mezinárodních účetních standardů.

 

Poradenství ve finančním řízení

 • Zavedeme ve vaší společnosti zajišťovací účetnictví a připravíme reportovací balíček. Pro vaše zaměstnance připravíme školení pro přechod na IFRS či jiný GAAP.

 

Interní audit

 • Zhodnotíme, jak funguje váš interní audit, zavedeme nebo zdokonalíme jeho funkci, zhodnotíme možnosti jeho co-sourcingu (společné projekty) či outsourcingu a posoudíme správu společnosti.

   

  Poradenství v oblasti lidských zdrojů

  • Pomůžeme vám s řešením konkrétních potřeb v rámci řízení lidských zdrojů.
  • Poradíme, jak vytvořit fungující organizační uspořádání, které bude v souladu s vaším strategickým záměrem a bude reflektovat schopnosti a výkonnost vašich zaměstnanců.