Česká republika

Bankovnictví 

Mezi současné klíčové problémy s dopadem na bankovní trh patří například efektivní implementace dohody Basel, tvorba opravných položek k úvěrům či oceňování finančních nástrojů.
Poskytujeme profesionální služby mnoha klientům z bankovního sektoru. Soustředíme se na to, co je skutečně podstatné:  

Výkonnost

  • Je důležité, aby banka podávala silný a konzistentní výkon v celé řadě indikátorů. Velký důraz se klade především na řízení nákladů, provozní excelenci a posílení podnikatelských modelů.

Růst

  • Společnosti ze sféry finančních služeb by měly konzistentně vykazovat růst výnosů. Ve stagnující či mírně rostoucí ekonomice by se proto měly zaměřit na vývoj produktů, cross selling, zákaznickou zkušenost a udržení klientů.

 

Řízení

  • Finanční sektor podléhá předpisům globálních i národních regulátorů a zásadně se jej dotýká problematika řízení rizik. Pro společnosti, jež v něm působí, je proto zásadní mít dobrý systém firemního řízení.

Kontakt

Zdeněk Tůma

Zdeněk Tůma

Partner

+420 222 123 390

Čerpáme z bohatých znalostí a zkušeností našich lokálních i mezinárodních oddělení zaměřených na daňové poradenství i další poradenské služby. K řešení podnikatelských potřeb našich klientů využíváme multidisciplinární týmový přístup.

 

Vedle externího a interního auditu vám nabízíme i další služby:

 

Diskusní pořad Face to Face powered by KPMG: Poradenské společnosti: velký mejdan je u konce

Diskusní pořad Face to Face powered by KPMG: Poradenské společnosti: velký mejdan je u konce
O byznysu poradenských společností debatovalií Petr Hrubý z Broker Consulting a Pavel Kohout z Partners.

Diskusní pořad Face to Face powered by KPMG: Česko čeká odchod menších zahraničních bank

Diskusní pořad Face to Face powered by KPMG: Česko čeká odchod menších zahraničních bank
Před kamerami se setkali šéf UniCredit Bank Jiří Kunert a Erich Čomor, generální ředitel Air Bank. Téma zhodnotil Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro bankovnictví, KPMG Česká republika.

Pravidelné publikace