Česká republika

Detaily

  • Průmysl: Consumer Markets
  • Typ: KPMG information, Press release
  • Datum: 29.4.2013

Češi žádají kvalitní, čerstvé a lokální potraviny 

Podle aktuálního průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice považuje 62 procent Čechů současný potravinový sortiment za nedostačující. Chybí jim hlavně lokální, kvalitní a čerstvé potraviny. Kvalita je momentálně nejdůležitějším faktorem při výběru potravin pro téměř polovinu respondentů. Naopak cenu stále preferuje 34 procent z nás. Nejčastěji za potraviny na osobu a měsíc utratíme do dvou tisíc korun. Přibližně jeden z deseti Čechů však musí vyjít s částkou do tisíce korun měsíčně.

Každý druhý respondent průzkumu dnes vybírá potraviny především podle kvality, cena je hlavním kriteriem výběru pro 34 procent z nás. „Méně někdy znamená více a podle průzkumu se Češi tímto pravidlem také řídí. Otázkou je, co ale nakonec opravdu v nákupním košíku skončí. Na rozdíl od jiných národů se Češi podle skutečného složení nebo původu potravin zatím příliš nerozhodují,“ konstatuje Karel Růžička, Partner odpovědný za služby pro potravinářství a nápojářství, KPMG Česká republika. Složení potravin je při nákupu nejdůležitějším faktorem pro 11 procent respondentů, země původu pak jen pro čtyři procenta z nás. Na původ potravin se přesto zaměřuje 90 procent dotázaných, většina se ale zajímá jen o vybrané druhy. „Nejvíce původ potravin sledují v Karlovarském, Libereckém, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji,“ doplňuje Karel Růžička.

 

Zdroj: KPMG Česká republika

Chceme české potraviny!

Převážná většina Čechů, konkrétně 82 procent, preferuje domácí výrobky. „K negativnímu naladění vůči potravinám z jiných zemí zřejmě přispěly i nedávné aféry se smíchanou koninou v mletém hovězím mase či dovoz nekvalitních potravin z Polska. Průzkum také odhalil některé zajímavosti – například na dotaz, jaký český výrobce potravin vás napadne jako první, se na prvních čtyřech místech umístili tři zpracovatelé mléka a mléčných výrobků. Nedostatek kvalitních mléčných výrobků byl také nejčastěji zmiňován jako odpověď na otázku, které druhy potravin vám v českých obchodech chybí. Mezi výrobce pak respondenti mnohdy zařazovali nesprávně i značku Klasa, kterou již deset let uděluje ministerstvo zemědělství kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům,“ vysvětluje Karel Růžička.

 

Za potraviny měsíčně dáme do dvou tisíc

Na 60 procent respondentů měsíčně za potraviny vydají do 2 000 korun za osobu. „Vysokopříjmové skupiny přitom utratí více než lidé s průměrnými a nižšími příjmy. Cena u nich není při rozhodování, jaké potraviny koupit, prioritní a u skupiny s příjmem nad 30 000 korun měsíčně rozhodování o nákupu již téměř neovlivňuje,“ poznamenává Karel Růžička. Nejvíce za stravu na osobu vydají v Praze a ve Středočeském kraji, nejméně naopak ve Zlínském kraji, na Vysočině a na Karlovarsku.

 

----

O průzkumu:

Průzkum společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line formou ve dnech 22.–28. února 2013 na 1 000 respondentech v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. Dotazovaní byli ti, kteří rozhodují o nákupech potravin pro domácnost. Ve vzorku bylo 70procentní zastoupení žen a 30 procent mužů.