Česká republika

Detaily

  • Typ: KPMG information, Press release
  • Datum: 6.3.2013

Celosvětové výnosy KPMG dosáhly 23 miliard dolarů 

Výnosy KPMG, celosvětové sítě poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství, dosáhly za fiskální rok končící 30. září 2012 23,03 miliardy dolarů. Oproti předchozímu fiskálnímu roku (22,71 miliardy USD) se jedná o nárůst o 1,4 procenta (měřeno v USD), respektive o 4,4 procenta (měřeno v místních měnách).

„I přes současnou nelehkou ekonomickou situaci zaznamenala KPMG růst ve všech oblastech služeb, které poskytuje, a ve všech sektorech, kde působí. Stojí za ním strategické investice do klíčových oblastí, rozvíjejících se trhů a náboru talentovaných pracovníků,“ komentuje výsledky Michael J. Andrew, předseda KPMG International.  

Česká republika – úspěch v daních, poradenství a právních službách

V roce 2012 dosáhly naše tržby v České republice téměř 1,4 miliardy korun. Dařilo se nám zejména v daňovém poradenství a poradenských službách (Management Consulting). Úspěšná byla také advokátní kancelář KPMG Legal, což potvrzuje, že rozšíření portfolia našich služeb o právní servis bylo dobrým krokem,“ uvádí Jan Žůrek, řídící partner KPMG v České republice

Výnosy podle jednotlivých služeb a regionů

Celosvětově byl nárůst výnosů nejvýraznější u služeb zaměřených na finanční, výrobní a veřejný sektor. Největší měrou se na něm podílely poradenské služby (nárůst o 8,3 procenta na 7,86 miliard USD), následovalo daňové poradenství (nárůst o 6,3 procenta na 4,86 miliard USD) a audit (nárůst o 0,9 procenta na 10,31 miliard USD).

 

„Naše výsledky potvrzují rostoucí zájem klientů o profesionální poradenské a daňové služby. Na stále více konkurenční prostředí na auditním trhu reagujeme zvyšováním kvality našich auditních služeb a rozsáhlými investicemi do této oblasti. Ke zkvalitnění auditu se snažíme přispět i aktivním zapojením do debat s regulátory, které probíhají na celosvětové úrovni,“ vysvětluje Michael J. Andrew.

 

Z geografického hlediska byla nejúspěšnějším regionem Severní, Střední a Jižní Amerika se 7procentním nárůstem výnosů. Region Evropy, Středního východu a Afriky zaznamenal jejich nárůst o 4 procenta a region Asie a Pacifiku o 1,1 procenta.  

Zaměstnanci jako priorita 

Jednou z priorit celosvětové sítě poradenských společností KPMG pro rok 2012 byl nábor talentovaných zaměstnanců. Počet odborníků, kteří v ní působí, se zvýšil o 5 procent na rekordních 152 tisíc. Po celém světě společnost přijala 18 tisíc absolventů a v příštích třech letech jich plánuje zaměstnat dalších 60 tisíc. Díky důrazu, který KPMG klade na další vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců, se v roce 2012 již potřetí za sebou stala druhým nejatraktivnějším zaměstnavatelem dle hodnocení studentů v žebříčku společnosti Universum.

Souhrnné výnosy členských společností sítě KPMG podle regionu:

 Regiony 2012 (v mld. USD)  2011 (v mld. USD)  Změna v USD (v procentech)  Změna v místních měnách (v procentech) 
 Severní, Střední a Jižní Amerika 7,45   7,05   5,7  7,0 
 Asie a Pacifik  4,07   4,00  1,8    1,1  
 Evropa, Střední východ, Afrika* 11,51  11,66  -1,3    4,0 
 Celkem 23,03  22,71  1,4    4,4 
* Pozn.: včetně Indie 

Souhrnné výnosy členských společností sítě KPMG podle služeb:

 

 Služby KPMG 2012 (v mld. USD)   2011 (v mld. USD) Změna v USD (v procentech)   Změna v místních měnách (v procentech)
 Audit  10,31  10,48  -1,6  0,9  
 Daňové poradenství  4,86  4,69  3,6  6,3  
 Poradenské služby 7,86   7,54  4,2  8,3 
 Celkem 23,03  22,71  1,4   4,4 

 

Souhrnný počet zaměstnanců členských společností sítě KPMG: 

 

  2012   2011   Změna (v procentech)
 Partneři  8 624   8 150  5,8 
 Odborní pracovníci 117 190  110 730  5,8 
 Administrativa 26 576  25 797  3,0 
 Celkem 152 390  144 677  5,3