Belgium

Details

  • Service: Tax & Legal
  • Type: Video
  • Date: 22/11/2012
  • Length: 1 Minutes

Z-Fiscaal: salary split (in Dutch) 

Kanaal Z – 13/11/12 – KPMG – salary split:

Door de globalisering van onze economie zijn steeds meer bedrijven in meerdere landen actief. Wanneer werknemers grensoverschrijdend werken, kan dat belangrijke fiscale gevolgen met zich meebrengen. Met de techniek van de ‘salary split tewerkstelling’ kan dit resulteren in een fiscaal voordeel voor de werknemers. Hoe dat in zijn werk gaat, vernemen we vanavond van Kristof Van Gucht van KPMG Belastingconsulenten.


Wat zijn de fiscale gevolgen voor werknemers die in meerdere landen worden tewerkgesteld?


De meeste landen voorzien dat ze het inkomen kunnen belasten van werkzaamheden die fysiek op hun grondgebied worden uitgeoefend. Dit betekent concreet voor een werknemer die bijvoorbeeld in België woont en werkt, maar ook een deel van zijn werkzaamheden uitoefent in Frankrijk, op zijn inkomen van die Franse activiteiten in Frankrijk kan worden belast. Maar ook België zal dit inkomen willen belasten aangezien het om een fiscale inwoner van België gaat, en ons land in principe het volledige inkomen belast. Dit zou dus neerkomen op dubbele belasting van hetzelfde inkomen.              

 

Om de internationale arbeidsmobiliteit te bevorderen hebben de meeste landen met elkaar verdragen afgesloten die een dubbele belasting vermijden.

Bij de techniek van salary split, wordt - zoals het woord zegt - het inkomen gesplitst, en belast in de landen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Wat is het voordeel daarvan?


Ons land en de meeste andere landen belasten het beroepsinkomen op een progressieve wijze.             

 

Hoe hoger het beroepsinkomen, hoe hoger het belastingtarief en dus hoe hoger de effectieve belasting. In België stijgt het belastingtarief voor 2012 van 25% tot 50% naarmate het beroepsinkomen. Bovenop deze tarieven komen ook nog de gemeentebelastingen.


Door ervoor te zorgen dat het beroepsinkomen in verschillende landen belastbaar wordt, wordt het inkomen verdeeld over verschillende landen. Hierdoor valt het inkomen in elk land in lagere belastingschijven.
Laten we dit illustreren met een voorbeeld.


Stel dat het jaarlijks bruto salaris 50.000 EUR bedraagt. In scenario 1 is de werknemer 100% werkzaam en belastbaar in België. Na inhouding van sociale zekerheid en Belgische inkomstenbelasting bedraagt het netto inkomen ongeveer 28.000 EUR. In scenario 2 is de werknemer 50% werkzaam en belastbaar in Frankrijk. De rest van zijn tijd is hij belastbaar in België. Na inhouding van sociale zekerheid, Belgische en Franse inkomstenbelasting bedraagt zijn netto inkomen ongeveer 33.600 EUR. De ‘salary split’ resulteert in dit voorbeeld ongeveer in een extra netto inkomen van 5.600 EUR. Een juiste toepassing van de ‘salary split’ zorgt er aldus voor dat de totale belastingdruk lager is.


Levert die techniek in alle gevallen een voordeel op?


Neen. De salary split zal enkel een fiscaal voordeel opleveren indien ze in de juiste omstandigheden toegepast wordt. Er moet namelijk gekeken worden naar de wetgeving van de landen waar men de ‘salary split’ wil toepassen en naar de belastingverdragen.


Soms levert de techniek immers geen voordeel op, of kan ze zelfs nadelig zijn voor de werknemer. En dan is het uiteraard beter om het inkomen volledig in België te laten belasten.


Zijn er nog andere aandachtspunten?


Er zijn een aantal fiscale formaliteiten: ik denk bijvoorbeeld aan de belastingaangifte in het buitenland en het verzoek tot vrijstelling van belasting in de Belgische belastingaangifte. Bovendien is het mogelijk dat de Belgische en buitenlandse belastingautoriteiten ook het bewijs vragen van de prestaties die in het buitenland worden geleverd.


Ook de gevolgen en formaliteiten m.b.t. de sociale zekerheid, het arbeidsrecht, het aanvullend pensioenplan van de onderneming en de vennootschapsbelasting moeten worden bekeken. In elk geval raad ik aan voor de invoering van een ‘salary split’ een grondige analyse te doen van het nut en de gevolgen - zowel voor de werknemer als de werkgever.

 

In this interview, Tax Manager Kristof Van Gucht explains the tax consequences for employees who work in several countries.
 

Share this