Belgium

Details

  • Service: Tax & Legal
  • Type: Business and industry issue
  • Date: 01/07/2013

Regering bereikt akkoord over nieuwe reeks fiscale maatregelen 

e-Tax flash
In het kader van de begrotingscontrole voor 2013 en de begrotingsopmaak voor 2014 heeft de federale regering zondagavond een akkoord bereikt over de volgende fiscale maatregelen. Merk op dat wat hierna volgt nog kan wijzigen.
  • “Alternative minimum tax” of “fairness tax”: er wordt een bijzondere bijdrage van 5% ingevoerd op het bedrag van de uitgekeerde dividenden die afkomstig zijn van de winst van het jaar en die met de notionele interestaftrek van het jaar en de overgedragen verliezen werden gecompenseerd. KMO’s (in de zin van art. 15 W.Venn.) zijn uitgesloten van deze bijzondere bijdrage. De bijdrage is niet aftrekbaar.

 

  • Vanaf 1 juli 2013 (i.p.v. 1 september 2013 zoals eerder vermeld - zie bericht in Belgisch Staatsblad (ed. 2) van 1 juli 2013) worden ook meerwaarden bij inkoop van deelbewijzen van obligatiefondsen en gemengde fondsen (meer dan 25% belegd in vastrentende producten) zonder Europees paspoort onderworpen aan een roerende voorheffing van 25% (nu reeds van toepassing op dergelijke fondsen met Europees paspoort).

 

  • De roerende voorheffing van 25% die Belgische beleggingsvennootschappen ondergaan op hun ontvangen dividenden wordt niet langer verrekenbaar en terugbetaalbaar (omzetting van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Commissie v België van 25 oktober 2012).

 

  • Het tarief van de roerende voorheffing op dividenden toegekend aan buitenlandse vennootschappen wordt bepaald op 1,69% (omzetting van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Tate & Lyle van 12 juli 2012).

 

  • De roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd door intercommunales wordt verhoogd van 15% naar 25%.

 

  • De diensten van advocaten worden vanaf 1 januari 2014 onderworpen aan btw.

 

  • Verhoging van de accijnzen op alcohol met 5% vanaf 1 augustus 2013 en op tabak vanaf 2014.
 

Share this