Belgium

Details

  • Type: Press release
  • Date: 07/02/2013

7/02/2013 - KPMG Accountants houdt webportaal KMOnline boven doopvont 

Innovatie in de accountancy-sector: vooruitstrevend webportaal biedt efficiëntie en ondersteuning aan KMO-leiders


Nieuwe kijk op het beroep van de externe accountant
KPMG Accountants, het Belgische middenmarktteam van dienstenorganisatie KPMG, lanceert een nieuw en voor de accountancy sector opvallend webportaal. Het ‘levende’ webportaal KMOnline (www.kmonline.be) biedt zelfstandige ondernemers de mogelijkheid om de financiële staten en hun performantie indicatoren van hun onderneming permanent en in real time op te volgen, mogelijke scenario’s en simulaties gepersonaliseerd in kaart te brengen en beslissingen te nemen op vlak van waardering, patrimonium en successie.

KMO’s kijken 2013 niet onverdeeld positief tegemoet. Heel wat bedrijfsleiders verwachten een verdere daling in hun activiteiten en zijn bijgevolg bewust voorzichtiger bij het nemen van beslissingen. KPMG Accountants stelt vast dat dit enkel mogelijk is indien men tijdig over correcte, pertinente informatie beschikt. Voeg daar aan toe dat door de voortdurend wijzigende wet- en regelgeving het lokaal ondernemerschap alsmaar complexer wordt. De vinger aan de spreekwoordelijke pols houden is een absolute noodzaak.

 

”Een webplatform levert een positieve bijdrage aan het permanent monitoren van de situatie van een bedrijf om vervolgens tijdig bij te sturen. Maar wij vonden dat de bestaande oplossingen, die veelal louter een e-archief betreffen, deze doelstelling niet halen."

 

"KMOnline lost dit op dankzij het ‘levende’ karakter: ondernemers kunnen administratie en boekhoudkundige documenten en financiële staten online raadplegen, en bovendien ook simulaties maken om zakelijke beslissingen in kaart te brengen op basis van up-to-date en pertinente cijfers. Te allen tijde kan de ondernemer op basis van zijn eigen online accountancydossier een inschatting maken van de financiële en fiscaal-juridische status van zijn onderneming en met kennis van zaken bijsturen, met of zonder tussenkomst van zijn externe adviseurs.”

 

KMOnline is een interne realisatie van KPMG Accountants ontwikkeld op basis van de praktische ervaringen die KPMG Accountants als dienstverlener en adviseur opdeed bij cliënten, en de verzuchtingen van lokale ondernemers, vrije beroepers, zelfstandigen en non-profitorganisaties.

 

Het platform biedt 24/7 online gepersonaliseerde toegang tot dossiers, archieven, salaris- en financiële administratie, jaarrekeningen en belastingaangiften en noem maar op. Daarnaast is het een beveiligd communicatiekanaal waarbij de ondernemer zelf bepaalt wie toegang krijgt tot de verschillende niveaus van informatie en de reële en accurate cijferrapporten die als basis dienen voor de online simulaties en analyses.

 

Het webportaal centraliseert tevens allerlei wettelijke documenten en informatie op vlak van fiscaliteit en accountancy (bv. adressen van officiële instanties, berekeningsmodules, links naar salarisadministraties,…) die her en der beschikbaar zijn op publieke websites. Snel, overzichtelijk en veilig.

 

“Uit het enthousiasme van onze cliënten blijkt dat ondernemers reikhalzend hebben uitgekeken naar de komst van een interactieve tool als KMOnline. Zij willen hun onderneming zelfstandig en bewust kunnen sturen en verwelkomen tools die hun kostbare tijd en geld kunnen besparen.”

 

Nieuwe kijk op accountancy
Vanuit de overtuiging dat moderne accountancy tools meerwaarde kunnen creëren voor zowel adviseurs als hun cliënten, zet KPMG Accountants voortdurend in op innovatie. Zo schakelt KPMG Accountants pure administratieve handelingen zoveel mogelijk uit sinds de invoering in 2010 van een intelligent scanningsproces voor facturen, de elektronische verwerking van bankuittreksels (CODA), en lanceert het vandaag een geïntegreerde oplossing voor de KMO met het webportaal KMOnline.

 

“Door middel van innovatieve tools die de administratieve taken verlichten, maken wij tijd en ruimte vrij om cliënten inhoudelijk sterker te adviseren over hun business. We zetten hiermee een belangrijke stap voorwaarts naar een papierloos kantoor en een efficiënte werkomgeving voor onze klanten en ons personeel.”

 

 ”De mate waarin het beroep van de lokale externe accountant verandert, mag niet onderschat worden. Onze medewerkers spenderen aanzienlijk minder tijd aan het louter verwerken van boekhouddocumenten. De focus ligt meer dan ooit op het meedenken en meegroeien met de ondernemer, op maat adviseren en timmeren aan succesvol zakendoen. Ook bij de ondernemer zien wij een duidelijke mentaliteitswijziging, want de eisen inzake sterk inhoudelijk advies tegen een juiste prijs-kwaliteitverhouding nemen enorm toe."

 

 "Voor ons betekent dit een gunstige evolutie omdat we steeds meer erkend worden voor onze expertise in diverse domeinen en het takenpakket van onze accountants wordt veel interessanter. Ons knelpuntberoep wordt hierdoor aantrekkelijker voor competente en gemotiveerde accountants, wat voor onze cliënten uiteraard ook een goede zaak is.”

Over KPMG

KPMG is een wereldwijd netwerk van professionele ondernemingen die diensten leveren op het vlak van audit, fiscaal en juridisch advies, advisory en fiduciaire. Wij zijn actief in 152 landen, en er werken meer dan 145,000 professionele medewerkers in KPMG-ondernemingen over de hele wereld. De onafhankelijke ondernemingen die lid zijn van het KPMG-netwerk zijn aangesloten bij KPMG International Cooperative (“KPMG International“), een Zwitserse vennootschap. Elke KPMG-onderneming is een aparte entiteit met een eigen juridische persoonlijkheid, en treedt ook als dusdanig naar buiten. KPMG International levert geen professionele diensten aan cliënten en genereert geen inkomsten daaruit. Meer info op www.kpmg.be.
 

Share this