Belgium

Details

  • Industry: Information, Communication and Entertainment
  • Type: KPMG information
  • Date: 13/06/2010

De Sportpraktijk van het KPMG-netwerk 

De sportsector is de afgelopen jaren niet alleen steeds professioneler geworden, maar ook in toenemende mate geïnternationaliseerd. Hierdoor hebben sportfederaties, -clubs en individuele sportbeoefenaars meer nood aan begeleiding. De multidisciplinaire Sportpraktijk van het KPMG-netwerk biedt een uitgebreid dienstenpakket aan, dat naast begeleiding met betrekking tot fiscale en juridische aspecten, ook een brede waaier van adviesverlening omvat.
Sportpriaktijk van het KPMG-netwerk
Download Now
PDF files require Adobe Reader to view
De multidisciplinaire Sportpraktijk bundelt de know-how van het KPMG-netwerk in de sportsector en heeft meer dan tien jaar ervaring met sportprojecten en -advisering in België. Door sterke relaties met universiteiten en hogescholen op te bouwen, en actief deel te nemen aan congressen en seminaries, houden we bovendien de vinger aan de pols in deze snel evoluerende sector. We kunnen daarnaast ook een beroep doen op de kennis van het internationale KPMG-netwerk.
 

Related Information