Belgium

Details

  • Type: Publication series
  • Date: 04/04/2011

Voor meer informatie

Kizzy Wandelaer

Kizzy Wandelaer

Director

+32 (0)38211927

Maak een succes van uw successie 

Grandparents with grandchild

U bent een zelfstandige bedrijfsleider die de opvolging van uw familiaal patrimonium na uw overlijden wil regelen maar die tijdens uw leven de controle wenst te behouden? U heeft een aanzienlijk onroerend patrimonium opgebouwd en/of bent titularis van een  beleggingsportefeuille en wenst deze aan de volgende generatie over te dragen zonder daarbij de inkomsten te verliezen?

Dit kan via uw testament, maar de successierechten die door uw nabestaanden verschuldigd zijn, lopen dan al snel op!

 

KPMG Accountants bekijkt welke planningstechniek het best aansluit bij uw persoonlijke wensen om zo de overdracht van uw patrimonium op fiscaalvriendelijke wijze te helpen regelen. Misschien kan u genieten van de gunstige fiscale faciliteiten (vrijstelling successierechten of verlaagd schenkingstarief) die gelden voor de overdracht van familiale ondernemingen. Of u kan mogelijk een successiebesparend effect genereren door uw huwelijkscontract te wijzigen.

 

KPMG Accountants geeft u in een eerste gesprek (“quick scan”) inzicht in de mogelijke (fiscale) planningstechnieken, aangepast aan uw persoonlijke situatie en wensen. Onze praktijk heeft hiertoe ondermeer een “Checklist Vermogensplanning” ontwikkeld die toelaat op een snelle en efficiënte manier de noodzakelijke gegevens te verzamelen, wat ons de mogelijkheid geeft een eerstelijnsadvies te verschaffen. Deze quick scan kost forfaitair 750 EUR.

 

Interesse? Neem dan telefonisch of via e-mail met ons contact op, waarna wij u de Checklist bezorgen. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst, verwerken we de gegevens en maken wij met u een afspraak om te bespreken hoe we uw huidig dossier kunnen optimaliseren. Indien gewenst kan de effectieve uitvoering hiervan van A tot Z door onze praktijk begeleid worden.

 

KPMG Accountantsbeschikt over het Qfor kwaliteitscertificaat voor haar adviserende dienstverlening, waardoor cliënten onder bepaalde voorwaarden van subsidieregelingen kunnen genieten.

 

Z-Ondernemen: Successieplanning

Z-ondernemen: Successieplanning
In this video Kizzy Wandelaer, Tax Lawyer KPMG Fiduciaire, talks about succession planning. The interview is in Dutch and was broadcast on Kanaal Z.

Réussir votre succession

Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez mettre en place la succession de votre patrimoine familial, tout en  en conservant le contrôle durant votre vie? Vous possédez un patrimoine immobilier important ou vous êtes titulaire d’un portefeuille d’investissements et vous voulez le transmettre à votre descendance sans perte de revenus?